Interview

Theo Lemmen: “Bekijk het hele speelveld”

“Als organisatie loop je voorop of achter de feiten aan. Maar vaak nog wordt voor verandering gekozen op basis van cijfers, in plaats van inzicht in de markt, in producten en kansen. Dat is een gemiste kans.

Verandering is een doorlopend proces, dat echter vaak schoksgewijs verloopt. Kleine veranderingen gebeuren welhaast ongemerkt, grote veranderingen gaan met een schokgolf gepaard. Als interim manager beschouw ik altijd eerst het complete speelveld. Wat ik regelmatig in de praktijk tegenkom is dat men verwacht dat er medewerkers het veld moeten ruimen. Dat is juist niet mijn insteek. Ook is er wel al nagedacht over een verandering, maar is de richting, nut en noodzaak niet scherp geworden. Daarom kijk ik vooral naar wat echt nodig is, met daarbij de focus op het kapitaal van elke organisatie: de medewerkers.

Vijf stakeholders

Er zijn altijd vijf stakeholders in het veld. Heb je ze eenmaal ontdekt dan is de volgende stap om erachter te komen wat hun visie is op de toekomst, en wat hiervoor nodig is om die waar te maken. Is de beoogde verandering de juiste? Wat zien zij in de toekomst, wat denken zij dat nodig is? Vraag je stakeholders hiernaar, dan krijg je verrassende antwoorden te horen, bevestigend én ontkennend.

Medewerkers zien het, het management niet

De belangrijkste stakeholders zijn natuurlijk de medewerkers. Daarom wil ik graag van hen weten waar zij tegenaan lopen; wat is volgens hen de kern van het probleem? Hún informatie leidt tot nieuwe inzichten en vaak eenvoudigere oplossingen. Op basis van mijn bevindingen en de informatie uit het speelveld formuleer ik tenslotte mijn advies. Niet zelden is dat totaal tegenovergesteld aan de opdracht of aan de voorgestelde verandering of oplossing.

Productmarkt-combinaties

Een veranderingstraject wordt vaak achter een bureau geformuleerd. Feit is echter dat medewerkers op de werkvloer veranderingen vaak beter kunnen inschatten dan bestuurders. Mijn tip: gebruik de informatie van het speelveld om de juiste koers te bepalen en om van veranderen ook echt een doorlopend proces te maken. Veranderingstrajecten die ik in het verleden begeleidde, leidden uiteindelijk vaak tot nieuwe product-marktcombinaties. Echte verandering komt uit het hele speelveld.”

Curriculum vitae

Top Skills: strategie, turnaround- en crisismanagement, coaching, leiderschap en teambuilding

1989 – heden Eigenaar van TL Management BV (parttime)

2005 – heden Managing partner bij Envipro, environmental professionals

2011 – heden Mede-eigenaar bij No-Odour

2018 – 2019 Algemeen Directeur a.i. bij Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in Onroerende Goederen

Menu