Direct search

Equipe_direct_search

Equipe versterkt én kijkt verder

Deze alsmaar veranderende wereld vraagt om leiders met een blik op morgen. Echte leiders die als geen ander kunnen versterken. Authentieke leiders die durven. Maar altijd oog houden voor persoonlijke aandacht. Dat zijn de échte leiders van Equipe. Wij bemiddelen échte leiders die uw organisatie versterken met de juiste ervaring, kennis en leiderschapskwaliteiten. Echte leiders inspireren, luisteren en ontwikkelen, mens- en resultaatgericht.

Onze ervaren consultants putten uit een uitgebreid en actueel netwerk dat zij en Equipe zorgvuldig hebben opgebouwd. Zij brengen de arbeidsmarkt in kaart en kijken verder dan hetgeen voor de hand ligt. Durven voorbij het cv te kijken en zoeken naar de juiste persoonlijkheid en aansluitende drijfveren. Zij vragen door. Nemen geen genoegen als iemand zomaar wat zegt.  Onze kracht zijn dan ook onze mensen. Zij traceren, enthousiasmeren en selecteren het potentiële talent. Kortom wij versterken door verder te kijken en dat al ruim 20 jaar.

1. Direct-/ Netwerksearch

Op basis van het opgestelde profiel identificeren en benaderen wij allereerst potentiële kandidaten. Vanuit onze expertise en ervaring of via ons relatienetwerk. Dit doen wij uiteraard uiterst vertrouwelijk. Hierbij is het van belang dat wij de kandidaten enthousiast weten te maken voor uw organisatie.

2. Database search

Daarnaast benaderen wij kandidaten uit onze grote, actuele database. Door daarin voortdurend te investeren en kandidaten in hun loopbaan te volgen kennen wij van veel kandidaten de sterke en zwakke punten, hun ambitie en managementstijl. Omdat wij voor interessante vacatures een belangrijke positie innemen willen zij graag bij ons bekend zijn. Elke dag leren we weer nieuwe interessante kandidaten kennen en blijven wij hen volgen in hun loopbaan.

3. Promoties

Vaak promoten wij ook voor de vacature op onze website, social media en eventueel vacaturesites. Soms zijn er specifieke redenen om te promoten in een dagblad of vaktijdschrift. In zo’n geval integreren wij de advertentie in onze aanpak en adviseren wij u graag in over juiste mediakeuze voor de doelgroep.

Onze werkwijze

1

Projectplan

In een gezamenlijk overeengekomen planning leggen we data, handelingen en investeringen vast. Een project duurt gemiddeld 4 tot 7 weken; hierbij neemt Equipe alle werkzaamheden uit handen, waarna u op basis van de door u gevoerde gesprekken een keuze maakt uit de voorgedragen kandidaten.

2

Omgevings- en functieanalyse

De consultant van Equipe is één of meerdere dagdelen bij u aanwezig om een goede indruk te krijgen van de omgeving, context en het profiel. Ook de cultuur, collega’s en het gewenste persoonsprofiel komen aan de orde. De informatie uit deze functieanalyse wordt naast een functie- en competentieprofiel gebruikt voor de promotie en het organisatieprofiel.

3

Vacature informatie

Wij stellen een uitgebreid organisatieprofiel samen met alle relevante informatie over organisatie, functie, functieprofiel en selectieprocedure en stemmen dat met u af. Kandidaten gebruiken dit document ter voorbereiding. Ook wordt hierin de tijdsplanning beschreven.

4

Doorgrondend interview

Het organisatieprofiel draagt bij aan een goede voorbereiding voor het interview bij Equipe. Dat is nodig, want onze interviews graven dieper dan gebruikelijk: in 1,5 tot 2 uur leert onze consultant de capaciteiten, wensen en ambitie van een kandidaat goed kennen.

 

5

Vertrouwelijke gegevens

Persoonlijke gegevens van kandidaten worden uitsluitend ná expliciete individuele toestemming opgeslagen en beheerd, geheel in lijn met de wet op de privacy.

6

Presentatie kandidaat

Geanonimiseerde kandidatendossiers worden uitsluitend “met voorkennis en toestemming” van de kandidaat naar een opdrachtgever verstuurd. Equipe is verantwoordelijk voor het opvolgen van dossiergegevens bij de opdrachtgever en de terugkoppeling van informatie naar kandidaten. Na de selectie worden de gegevens door de consultant bij de opdrachtgever “aan tafel” gepresenteerd.

7

Transparantie van handelen

Tijdens de presentatie van kandidatengegevens krijgt de opdrachtgever een overzicht van alle acties die verricht zijn om tot het gegeven resultaat te komen en inzicht hoe de ingezette middelen hebben gewerkt.

8

Begeleiding in proces

Opdrachtgever en kandidaat worden tijdens het traject zorgvuldig begeleid. Equipe coördineert de afspraken en verzorgt de wederzijdse terugkoppeling vanuit de gesprekken bij de opdrachtgever. Desgewenst zijn we tijdens de selectie-interviews bij de opdrachtgever aanwezig. Tijdens de afronding intermediëren wij rondom arbeidsvoorwaarden, zodat ook de laatste fase van het proces soepel verloopt.

9

Nazorg

Ook ná plaatsing is er sprake van intensieve begeleiding. Equipe, kandidaat en opdrachtgever zijn tenminste vijf keer met elkaar in contact: vóór indiensttreding, bij indiensttreding, na twee maanden, na zes maanden, na één jaar. Deze begeleiding draagt veelal bij tot de duurzame samenwerking tussen partijen.

Heeft u vragen?

Wilt u weten hoe Equipe sleutelposities in uw organisatie kan invullen? Wij nemen graag tijd voor een oriënterend gesprek.

Menu