RvT/RvC

Ontdek de kracht van onze leiders binnen Raden van Toezicht (RvT) en Raden van Commissarissen (RvC)

Het wervings- en selectieproces voor een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Commissarissen (RvC) is een cruciale stap in het samenstellen van strategische leiderschapsorganen. Hier leveren wij als Equipe graag een bijdrage aan.

Schaalvergroting, toenemende complexiteit en risico’s en scherpe regelgeving vragen om modernisering en professionalisering van het toezicht. De roep om nieuwe toezichthouders is groot. De tijd van coöptatie ligt achter ons. Iedere zichzelf respecterende branche beschikt over een heldere Governance Code. De nieuwe generatie toezichthouders bestaat uit capabele vrouwen en mannen, die beschikken over het vermogen om de verschillende rollen van toezichthouder niet alleen uit elkaar te houden, maar daar ook mee te spelen. Over het vermogen om “afstand” te houden zonder het contact met wat in de organisatie speelt, te verliezen. Met een grote mate van betrokkenheid bij het werkgebied van de organisatie waar zij toezicht houden.

Omdat wij al sinds 2004 advieservaring hebben in het brede veld van zowel publieke, private alsook hybride organisaties, kennen wij deze capabele en betrokken professionals vaak al jaren. Daarnaast heeft een aantal van onze consultants ervaring als toezichthouder/ commissaris. Wij ondersteunen graag bij een onafhankelijk wervings- en selectieproces teneinde uw toezichthoudend orgaan zo maximaal mogelijk toe te rusten op haar taak.

Hoe doen we dat?

In onze optiek begint dit met een goede analyse van de huidige samenstelling van de RvC/RvT. Aan de hand van een diepte-interview en een drijfverenanalyse achterhalen we de kracht én de mogelijke valkuilen van de huidige samenstelling.

Daarbij adviseren we over kansen en (on)mogelijkheden. Hierbij komen vanzelfsprekend ook onderwerpen als inclusie en diversiteit aan bod. Van een gezamenlijk gedragen advies komen we tot een scherp profiel waarbij een kwalitatieve invulling leidend is.

En dan?

Vervolgens gaan we aan de slag om te komen tot de best mogelijke kandidaten waarbij uiteraard gebruik maken van ons omvangrijke netwerk én daarnaast ook ontvankelijk zijn voor kandidaten die hier nog geen deel van uitmaken. Leidend is voor ons ten alle tijden het scherpe profiel en een échte toevoeging aan het team van Toezichthouders.

Na een scherpe selectie (gedegen diepte-interview en referentiecheck) komen we tot de 3 best passende, beschikbare kandidaten. De te voeren gesprekken met deze kandidaten kunnen wij faciliteren (op ons kantoor in Maastricht of Vught) en laten begeleiden door één van onze ervaren consultants.

Equipe_Luc_Theunissen

Meer weten?

Een keuze voor Equipe is bij een zoektocht naar een nieuw lid en/of voorzitter is een keuze voor een kwalitatief én vloeiend selectieproces met een gegarandeerd positieve uitkomst.

Neem gerust contact op meer informatie.

Menu