Case

Programmamanagement van substraten voor de tuinbouwsector

Opdracht: Programmamanager Uitbreiding Productiecapaciteit a.i.

Opdrachtgever: Producent van substraten voor de tuinbouwsector met klanten verspreid over de gehele wereld.

Context en inhoud opdracht: Vanwege de grote vraag naar de producten van opdrachtgever diende de productiecapaciteit fors uitgebreid te worden. Hiervoor moesten op meerdere locaties wereldwijd nieuwe productielijnen worden opgezet.

Onze Programmamanager was verantwoordelijk voor het volledige Programma-management van dit mondiale programma. Van het in kaart brengen van de behoefte, het vertalen naar de vereiste capaciteit tot het daadwerkelijk opzetten en in gebruik nemen van nieuwe productielijnen. Zaken als een strakke tijdsplanning, kosten, de vereiste kwaliteit, een en ander in nauwe samenwerking met de diverse stakeholders stonden hierbij centraal.

Menu