Case

Plantmanagement bij een producent van rupsonderstellen

Opdrachtgever: Producent van rupsonderstellen, transportsystemen en powerpacks

Opdracht: Plantmanager a.i. (implementatie Lean / Operational Excellence)

Context en inhoud opdracht: Onze opdrachtgever had, ter overbrugging naar invulling van de vaste positie, behoefte aan een Plantmanager a.i. die, naast het zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken, een professionaliseringsslag ging maken op het gebied van Lean/Operational Excellence.

Onze Plantmanager a.i. heeft stapsgewijs, in een periode van 12 maanden, samen met de medewerkers gestaag gebouwd aan het verder professionaliseren van de productie. Met 5S als basis, gevolgd door het opstellen van de value streams zijn o.a. bottlenecks in kaart gebracht en geëlimineerd, zijn (tussen-)voorraden verlaagd, is de kwaliteit verhoogd en zijn de resultaten over de gehele linie verbeterd. Verder is een eerste stap gezet in de implementatie van TPM (Total Productive Maintenance). Door kennis over te dragen en de eigen medewerkers in de lead te plaatsen, is de know-how geborgd en kan de organisatie zelfstandig verder met het continue verbeteren van kwaliteit en efficiency.

Menu