Case

‘Het fundament voor verandering’

Change management case: Hertek care vernieuwt software én investeert in zorgrobots.

Interim Directeur Freek Glorius, neemt ons mee in zijn visie en werkmethodes. Hij acteert via Equipe bij Hertek Care, waar hij een aantal grootschalige verandertrajecten leidt.

Case Hertek care

Geluk. Dat was het eerste gevoel dat ik kreeg nadat Joyce Coensen van Equipe me heeft bemiddeld als interim directeur Care bij Hertek in Weert. Ik wist direct dat dit een pareltje gaat worden, dat type project waarvan je voor de start al weet dat het jammer is dat het eindigt. Dat moment was in mei 2022, de afronding staat begin 2023. En inderdaad jammer dat het dan voorbij is.

Case-equipe-hertek

Jammer?

Ik ben het type interimmer die all-in gaat bij een opdracht. Ik wil begrijpen wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Hoe wordt de onderneming aan je verkocht en wat wordt er niet gezegd? Wat zijn de triggerwoorden in de organisatie? Wat moet er nu direct gebeuren. Een interimmer zet soms orde op zaken. En soms bouwt deze mee aan de groei van de organisatie en de mensen. Ik houd van mensen en nog op te lossen problemen. Een prima combi bij Hertek in Weert.

Hertek

Hertek Groep is een familiebedrijf opgericht in 1993 met als doel de wereld veiliger te maken. Binnen de Hertek Groep is Hertek Safety bezig met oplossingen voor brandbeveiliging, noodverlichting en ontruimingsalarmering. Altijd een veilig idee. Ik ben gestart bij het bedrijf Hertek Care, daar worden verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen voorzien van technologie, zorgdomotica en communicatie, om de zorgmedewerker te ontlasten en een veilig gevoel te geven aan de zorgcliënt.

Vijf voor twaalf

Het is in de zorg vijf voor twaalf. Inmiddels werkt 1 op de 7 werkenden in de zorg en de zorg is onbetaalbaar. Het onlangs gesloten Integraal Zorg Akkoord tussen ministerie en zorgorganisaties maakt het nog eens urgenter. Technologie moet bijdragen om de zorgmedewerker te ondersteunen, de kwaliteit van zorg verbeteren, de cliënttevredenheid vergroten en dit tegen verminderde of gelijke kosten.

Bij Hertek Care wordt deze urgentie ook gevoeld. En er is het besef dat de organisatie het niet alleen kan. Vanuit een sterke klantenportefeuille wordt gezocht naar verdere groei. Met de revenuen van deze groei kunnen nieuwe innovatieve toepassingen worden gefinancierd en kan de organisatie groeien en nog meer bijdragen voor de zorg.

Verandermanagement

Hertek is financieel gezond en met een gezonde oorlogskas startte ik midden in een aantal grootschalige veranderingstrajecten. De software die aan de basis staat van de producten wordt compleet vernieuwd. Én het idee voor een investering in een zorg scale-up lag voor handen. Beide trajecten stonden nog aan het begin.

Dubbele blokkade

Als er ergens een jaar over wordt gepraat en er verandert niets, dan is er een blokkade. Interessant voor de interimmer als directeur die zelf ook een blokkade meebrengt: hij is immers nieuw en moet het vertrouwen van het management, het personeel en de aandeelhouder verdienen. Een interimmer zit er tijdelijk. De verandering die in gang wordt gezet is zeker niet tijdelijk. En voordat deze in gang is gezet en effect sorteert ben je vaak één jaar verder in een bedrijf met meer dan 30 werknemers. De interimmer is een fragment in een goede film en probeert de slotscene al te regisseren.

Hoe dan?

Het start met oprechtheid. Door intrinsiek oprecht te zijn, kom je het snelste bij de kern en word je geaccepteerd door alle stakeholders.Dat betekent direct meedoen met de sociale activiteiten al zijn ze buiten je comfort zone. Dat betekent op zoek gaan naar de gebruiken en deze omarmen zoals borrels en verjaardagen. Ook de typische organisatiegedragingen in vergaderingen vallen hieronder. Leer ze kennen. Stel open vragen. Stel je oordeel uit. Kom en blijf in contact met je team die het werk uitvoert. Inventariseer wat je ziet in diverse vakgebieden zoals sales, marketing, product management en operations.

Aannames

Veel directeuren hebben een hekel aan aannames. Maar ja, je zult ergens moeten beginnen als je een beeld probeert te vormen van een nieuwe organisatie. Het helpt mij om mijn bevindingen te formuleren in aannames. En de aannames voor te leggen bij de aandeelhouder en/of groepsdirectie. Die aannames geven je een houvast over de cultuur, werkwijze en uitdagingen in de organisatie. Vervolgens communiceer ik ze actief met het managementteam. De ervaring leert dat ik na een half jaar best veel aannames moet bijstellen. Het doen, communiceren en toetsen van de aannames heeft me dan inmiddels veel gebracht om de organisatie te leren kennen en het vertrouwen te krijgen dat ik doe wat goed is voor de organisatie, de klanten en de medewerkers. Door als eerste te starten met oprechtheid is de dubbele blokkade op vertrouwen significant verminderd. Door een veelheid van oordeel-loze vragen kom je er achter wat er feitelijk is gebeurd om de verandering niet te starten. En de verandering betreft Sara Robotics.

Sara Robotics

De investering die voorlag is Sara Robotics. Een scale-up in de zorg die met sociale robotica de zorgmedewerker ontlast. De zorgrobot biedt hulp bij zorgtaken en draagt bij aan sociale interactie met de cliënt op momenten dat de zorgmedewerker overbelast is. Hertek werkt al geruime tijd met Sara samen en het was nog niet gelukt om de business case voor investering rond te krijgen.

Equipe-Hertek-case

Elementen van de business case

Sara lost problemen op in de zorg. Het past uitstekend als oplossing binnen het eerder genoemde Integraal Zorgakkoord. Inmiddels heeft Sara zelfstandig een flink aantal robots geplaatst in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De feedback van klanten is waardevol en essentieel om Sara te laten groeien. Om te groeien is geld nodig voor de doorontwikkeling van het product en de organisatie. Voor een scale up geldt dat vaak 100% van de beslissingen gemaakt moeten worden met minder dan 50% van de kennis. Zo ook voor Sara. De groei is niet voorspelbaar. De hoeveelheid ontwikkeling is niet voorspelbaar. Daarmee staat zowel de baten- als de kostenkant van de business case onder druk.

Oprechtheid

Ik heb geconcludeerd dat er veel elementen zijn die we wél weten. Er is een potentiële markt in binnen- en buitenland. Sara heeft inmiddels naamsbekendheid. Op beurzen heeft Sara voor de zorgmedewerker een attractieve waarde. Familie van de cliënten waarderen Sara. Er is voorzichtig een business case te maken door de klant. De eerste robots worden door de zorg afgenomen. De samenwerking met Sara heeft de afgelopen jaren waarde opgeleverd in de vorm van naamsbekendheid en het leren van de gedragingen van een start up die zich ontpopt tot scale-up. Vanuit de gedachte van het familiebedrijf Hertek is er ruimte om een gedeelte van de winst te investeren in maatschappelijke zorgtoepassingen.

Het vraagteken

Het echte vraagteken is: zijn we bereid te investeren zonder dat we precies weten dat het gaat lukken? En dan komt het erop aan. Dat was de hamvraag en de blokkade die al meer dan een jaar op tafel ligt. Hier wordt de entrepreneur uitgedaagd en niet de manager. De entrepreneur met visie en ervaring. Er ligt een kansrijk product in een attractieve markt met veel onzekerheden. De samenwerking heeft al waarde gedemonstreerd.

‘control’

Bij de investering komt het uiteindelijk neer op visie en een gezonde combinatie lef en controle. Ik kies ervoor om de controle beperkt te houden en in te zetten op de inrichting van de basiselementen van een goede organisatie. Een degelijk en repeterend financieel proces, een stabiele & lerende organisatie en de wendbaarheid om naar bewind van zaken te handelen. Entrepreneur Roel Schroeten en aandeelhouder Marcel Hermkens gaan akkoord. We gaan het doen. Sara krijgt een injectie om verder te groeien.

Passant

Door vast te houden aan mijn eigen kracht heb ik de gelegenheid gecreëerd om aan de organisatie te werken en groei te bereiken voor de medewerkers en het bedrijf. Een bewogen tropenjaar met een investering in Sara en in een nieuw software platform. En tegelijkertijd nog de standaard uitdagingen bij een bedrijf met de grootte van MKB+

Meer over Freek Glorius

Freek (1979) vindt zich een commerciële techneut die 5 jaar als interimmer werkt in de rol van (commercieel) directeur. Hij heeft een oriëntatie op high tech productontwikkeling en begeeft zich in B2B markten. Hij houdt van problemen en begeleidt met passie en plezier digitale transformatie trajecten om bedrijven in staat te stellen zichzelf opnieuw uit te vinden.

Menu