Model

Het DICE framework – bereken de slagingskans van uw project

Masters_in _change_modellen

Het DICE framework dateert uit 1963 en is oorspronkelijk ontwikkeld door partners van Boston Consulting Group. Een DICE score is een belangrijke indicator voor de kans van slagen van een project en is gebaseerd op objectieve maatstaven. Door onderstaande vragen te beantwoorden wordt helder of uw veranderplan voldoet (“WIN”) of dat u nog moet bijsturen (“WORRY” of “WOE”).

Duration – Hoe vaak wordt een verandertraject geëvalueerd?
Integrity – Hoe capabel zijn de medewerkers in het team om de veranderingen door te voeren?
Commitment -Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van uw managmentteam (1) en uw medewerkers (2)?
Effort- Hoeveel inspanning moeten de medewerkers leveren? Wat is de werkbelasting van het project naast de dagdagelijkse taken?

Model: Dice score

Heeft u de vragen beantwoord en de scores bepaald? Door de toepassing van bovenstaande formule berekent u de DICE score. De projecten die scoren tussen 7 tot 14 vallen in de “WIN zone” en zullen zeer waarschijnlijk slagen. Scoort uw project tussen 14 en 17?  Dan valt uw project in de “Worry Zone” Deze projecten zijn risicovol. De kans van slagen is klein en bijsturing is gewenst. Projecten met scores van 17 of meerzitten in de gevarenzone. Ook wel de “WOE Zone” genoemd. De kans op succes is zeer laag.

Menu