Artikel

Empathisch communiceren cruciaal voor de slagingskans van uw veranderproject

Veel te vaak ligt bij een veranderproject de focus op wát er veranderd moet worden. Het belang hóé een verandering gecommuniceerd wordt, daar wordt nog te vaak en te snel aan voorbij gegaan. Empathisch communiceren voor aanvang en tijdens een verandertraject kan zelfs cruciaal zijn voor de slagingskans van uw project.

U als verandermanager gaat er natuurlijk 100% voor. Maar vergeet niet om uw hele team aan boord te krijgen en (nog belangrijker!) te houden tijdens het hele traject. Onderstaand kan u helpen om de verandering vanuit het perspectief van uw medewerkers te bekijken. Op deze manier begrijpt u beter wat de stemming en het gevoel van uw medewerkers is en kunt u uw communicatie hierop afstemmen.

Breng voor aanvang de impact van de verandering in kaart

Wat voor de één een enorme verandering is met veel impact kan voor de ander een kleine moeite zijn. Breng daarom voor aanvang van uw verandertraject de impact van de verandering per laag in uw organisatie in kaart. En manier om dit aan te pakken is als volgt:

  1. Deel uw werknemers op in groepen op basis van functie en niveau.
  2. Uit elke groep interviewt u een aantal medewerkers. Stel hen vragen over hun gevoel ten aanzien van de verandering, onduidelijkheden en eventuele zorgen die er zijn.
  3. Stel met deze inzichten persona’s op.

Pas uw communicatie aan op de persona’s

Met behulp van deze inzichten kunt u vaststellen hoe elke groep in de wedstrijd staat. Zijn ze bang, enthousiast, gefrustreerd of ongeïnteresseerd? U past op elke persona uw communicatie aan. Bijvoorbeeld: de medewerkers die enthousiast zijn moedigt u aan de pessimistische medewerkers mee te nemen in dit positieve gevoel. Zijn een aantal medewerkers ongeïnteresseerd? Communiceer naar deze groep vooral de voordelen van de verandering: what’s in it for them?

Herhaal het proces voor elke fase

De stemming van uw medewerkers kan uiteraard veranderen. Herhaal daarom dit proces bij elke start van een nieuwe fase van uw verandertraject.  Zo kunt u weer uw communicatie heel gericht afstemmen en weet u precies wat de stemming is bij uw medewerkers.

Aanvullende tips :

  • vraag tijdens de interviews aan uw medewerkers welke verandering zij juist wel of juist niet doorgevoerd willen zien. Wellicht komt u tot ideeën waar u zelf niet bij had stilgestaan.
  • Deel zo vaak en zo veel mogelijk informatie over de voortgang van het project met uw medewerkers. Zowel voor aanvang als tijdens het proces. Vooraf geïnformeerde medewerkers kunnen beter omgaan met eventuele ongemakken en tegenslagen.
  • Een verandering wordt geen succes zonder een breed draagvlak. Betrek al uw medewerkers, uit elke laag van uw organisatie en begin hiermee bij het schrijven van het plan. Uw medewerkers voelen zich hierdoor mede eigenaar van het project. Bovendien krijgt u op deze manier in een vroeg stadium feedback over uw plan. Dit kan leiden tot inzichten waar uzelf nog niet bij had stilgestaan.
Menu