Interview

Elise Vonk: “Duurzaam denken is een dynamisch proces.”

“De wereld is in transitie. We willen duurzamer leven. Bedrijven hebben er zelfs een term voor: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Steeds vaker is MVO een onderdeel van de bedrijfsstrategie. Maar de term wordt vaak onheus gebruikt. Hij zegt iets over wat je doet, maar niet waarom. MVO gaat over de verantwoordelijkheid die jij als bedrijf, aandeelhouder, leider of medewerker neemt voor de effecten van het handelen van jouw bedrijf of producten op de maatschappij. Ik zie MVO als de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van organisaties.

Het begint met de juiste intenties

Ik begeleid organisaties in de transitie naar duurzaamheid. Ik ben de gids die hen door een aantal stappen heen helpt. Maar verandering gaat verder dan het gebruiken van de term, of kiezen voor een groen wagenpark. Het begint met de juiste intenties. Wat wil je als bedrijf nu precies bijdragen? Waar kan (of wil) jij het verschil maken? Veel van deze trajecten beginnen met bewustwording van de impact die de organisatie en haar producten hebben op de maatschappij. Het gaat niet om de vraag waarom je het zo doet, maar om het leren kijken vanuit een ander perspectief. Wat kan ik anders doen? Wat kan ik vernieuwen om écht bij te dragen? Het gaat om de intentie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van jouw organisatie.

Pak je verantwoordelijkheid

Voor het transformeren naar een duurzaam bedrijf is het zinvol om een nulmeting uit te voeren. Wat doe je nu? Wat doe je nog niet? Wat geeft je energie? In de tweede stap benoem je samen de domeinen waarop je wilt vernieuwen. Je formuleert heldere ambities. Vervolgens maak je een plan van aanpak met meetbare doelstellingen. Certificering kan zo’n doelstelling zijn. Je zorgt er ook voor dat de verantwoordelijkheid geborgd is en dat de voortgang bewaakt en aangejaagd wordt. Belangrijk is om breder te kijken. Jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid kan gaan over milieu aspecten zoals minder energieverbruik of minder/duurzamere verpakking, maar bijvoorbeeld ook over het inzetten en ontwikkelen van talenten of rekening houden met de omgeving waarin je onderneemt.

Communiceer

Belangrijk is een goede communicatie en duidelijk leiderschap. Is er commitment, en is de intentie ook oprecht? Ben je bereid tot investeren? Hoe betrek je medewerkers en hoe kunnen zij meebewegen? Bedrijven die de antwoorden hebben op deze vragen verankeren MVO in hun organisatie. MVO hoort op de bedrijfsagenda, en op die van afdelingen zoals R&D, Kwaliteit en HR. MVO doe je er niet zomaar even bij. MVO is complex, maar met enthousiasme, humor en doorzettingsvermogen kom je een heel eind. Duurzaam denken is een dynamisch proces. In denken, doen en soms zelfs in dromen. Kijk met andere ogen en vraag je af wat je nog meer kunt doen. Wat draag jij nu écht bij?” Het is vaak meer dan je denkt.”

Curriculum vitae

Elise Vonk is ondernemer in ‘Vonk, sprankelend MVO

2010 – heden Werkzaam voor innovatieve organisaties met een drive voor maatschappelijke impact zoals Meelunie, Velto, Van Tilburg, Afval Samenwerking Limburg, TU Delft.

Menu