Interview

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

“Veranderen is geen quick fix. De dagelijkse praktijk vraagt vaak om snelheid en foutloosheid. Door de druk en vraag om resultaat is snelheid ook noodzakelijk. Maar daar zit vaak het probleem. Het is de uitdaging om het hoofd te bieden aan de druk van de waan van de dag en toch een gemiddelde snelheid aan te houden. Zodat iedereen ook levend, gezond en wel aan de eindstreep verschijnt.

Beheersing voorkomt uitputting

Wanneer je de snelheid niet beheerst, te hard racet, vlieg je vroeg of laat uit de bocht, al heb je nog zo’n goed vervoermiddel. Je maakt misschien een vliegende start, maar dit tempo houdt niemand vol en het resultaat is slechts van korte duur. Medewerkers raken moe, uitgeput, houden de veranderingen niet meer bij en hebben er uiteindelijk geen energie meer voor.” 

fx: V= (D*B)

 “De formule staat voor Verandering = Duidelijkheid * Beheersing, waarbij de randvoorwaarde voor succes de x van experiment is. Duidelijkheid zit in de koers voor de lange termijn, waarom dit noodzakelijk is, de doelen voor deze maand in relatie tot die van de langere termijn, het gedrag dat daarbij hoort, wie je daarvoor nodig hebt, de besluiten die daartoe genomen moeten worden enz. Beheersing is de snelheid, oftewel de beheersing van de nieuwe gewoonte, zodat mensen het vol blijven houden en niet verandermoe raken en uitvallen.”

Vallen, opstaan en reflecteren

“Een duurzame verandering heeft veel training en oefening nodig om dit onder de knie te krijgen, waarbij je valt, opstaat, reflecteert en nog eens experimenteert. Hierbij is het de crux een gemiddelde snelheid aan te houden.  Wat ik vaak zie gebeuren en mij ook is gebeurd is dat de B van Beheersing onvoldoende aandacht krijgt. Verwacht niet dat als je het 10 jaar of langer anders hebt gedaan, en ook de hierbij passende mensen hebt aangeworven, het morgen volgens jouw nieuwe visie gaat. Maak kleine stapjes vooruit en houdt de winkel ondertussen open.”

Menu