Learn & Share event ‘Maximale prestaties in een gezond werkklimaat’

‘Hoe het leveren van (top)prestaties samen kunnen gaan met een veilig werkklimaat!’

De Learn & Share bijeenkomst van 14 maart stond in het teken van een gezond werkklimaat.

Mark Meijer, onder meer voormalig Technisch Directeur bij de KNGU (Nederlandse Turnbond) van 2018-2022, nam ons deze namiddag mee in zijn ervaringen en expertise. Samen met hem hebben we antwoord proberen te vinden op de meer dan actuele vraag: Kunnen te leveren prestaties en een gezond werkklimaat überhaupt samengaan? Wat is het verschil tussen aanspreken op en grensoverschrijdend gedrag? En welk type leiderschap past in welke situatie? Hoe verhoudt persoonlijke identiteit zich tot professionele identiteit? Over verantwoordelijk zijn, verantwoordelijkheid voelen én verantwoordelijkheid nemen.

Menu