ArtikelUncategorized

Vijf competenties die een échte leider moet bezitten

Milo gordijn blogt over vijf leiderschapscompeteties die elke échte leider moet bezitten

“Dagdagelijks ben ik in gesprek met mensen om te bepalen of hun competenties aansluiten bij dat wat er nodig is voor een specifieke leiderschapspositie. Elke positie is namelijk anders en vraagt om andere competenties. Naast competenties die specifiek voor één positie vereist zijn, bestaan er uiteraard ook de competenties die elke échte leider moet bezitten om succesvol te zijn. Sunnie Giles, (coach, leadership development consultant, Schrijver en spreker) onderzocht welke competenties dat zijn. Dit deed ze door 195 leiders wereldwijd te bevragen en haar bevindingen te groeperen in 5 thema’s. Hoewel deze thema’s waarschijnlijk bekend in de oren klinken, kan het belang ervan je misschien wel verrassen. De manier hoe ons brein werkt speelt hierin een grote rol.”

vijf_competenties_van _een_echte_leider

Een échte leider:

  1. Toont integriteit en biedt een gevoel van veiligheid

Een veilige omgeving zorgt ervoor dat medewerkers kunnen ontspannen. Met als resultaat dat er in de hersenen meer capaciteit is voor sociale interactie, innovatie, creativiteit en ambitie. In een onveilige omgeving wordt de amygdala (gedeelte in de hersenen betrokken bij het ervaren, verwerken en aansturen van verschillende emoties) geactiveerd, waardoor er meer bloed naar de ledematen stroomt om te reageren op een mogelijke dreiging (vecht- of vluchtreactie). Dit gaat echter ten koste van andere hersenfuncties, zoals creativiteit.

  1. Zorgt voor autonomie

Studies tonen aan dat zelf-georganiseerde teams zowel productiever als gelukkiger zijn. Sommige leiders zijn terughoudend om de controle uit handen te geven, uit angst om hun machtspositie te verliezen. Anderen hebben weer een gebrek aan vertrouwen in hun medewerkers, dat het werk goed uitgevoerd wordt. Door medewerkers autonomie te geven, kun je je richten op andere zaken die uiteindelijk leiden tot meer invloed en vrijheid.

  1. Creëert verbondenheid

Door verbondenheid te creëren is er zowel rust in ons reptielenbrein (reguleert basisfuncties zoals ademhaling, hartslag en overlevingsinstincten) als het limbische systeem (betrokken bij emotie, motivatie, geheugen en leren) waardoor het volledige potentieel van de hoger functionerende prefrontale cortex kan worden ingezet.

  1. Toont openheid richting nieuwe ideeën en creëert een lerende organisatie

Zolang er geen fouten gemaakt mogen worden kan er niet geleerd worden. Als fouten worden afgestraft ontstaat er angst om nieuwe dingen te proberen. Angst zorgt voor stress. Deze stress roept in de amygdala een reactie op die kan zorgen voor een verminderd perifeer gezichtsveld (het gebied van ons gezichtsveld dat zich aan de randen bevindt). Bij topsporters bijvoorbeeld leidt dit tot tunnelvisie en een verbeterde focus. Echter, op de werkvloer is tunnelvisie vanzelfsprekend minder bevorderlijk bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

  1. Bevordert groei

Medewerkers die hulp en begeleiding ontvangen, ervaren vaak (onbewust) dankbaarheid en ontwikkelen loyaliteit ten opzichte van degene die zich inspant om hen te ontwikkelen, vergelijkbaar met de ouder-kind relatie. Wanneer een leider bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers, zijn deze medewerkers vaak meer bereid om extra inspanningen te leveren wanneer dat nodig is.

Meer weten? Lees het volledige artikel hier.

Geschreven door Milo Gordijn, Consultant Equipe.

 

Menu