Voorzitter RvC

“Strateeg, verbinder, sparringpartner”

Wessem Port Services Group B.V.

Procedure succesvol ingevuld

Stein
40

Voorzitter RvC

Wessem Port Services Group B.V.

Binnenkort zal er meer informatie volgen en zult u in de gelegenheid zijn om op deze vacature te reageren.

WPS Group BV

  • Opgericht in 1968 in Wessem als familiebedrijf (4 families)
  • Gespecialiseerd in opslag, overslag en bewerking van bulk- en stukgoederen
  • Transport over weg, water en spoor
  • Met 100 toegewijde medewerkers realiseert jaarlijks een omzet van €30 miljoen
  • Locaties in Wessem, Stein, Maastricht en Lanaken

Organisatie

Wessem Port Services Group B.V. (WPS Group BV) is een van oorsprong familiebedrijf (4 families) dat in 1968 in Wessem werd opgericht. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een veelzijdige speler in de opslag, overslag en bewerking van zowel bulk- als stukgoederen, met efficiënt transport over de weg, water en spoor. Inmiddels heeft het bedrijf een stevige reputatie opgebouwd en met een team van 100 toegewijde medewerkers realiseert WPS Group BV jaarlijks een omzet van 30 miljoen euro en wordt maar liefst 5 miljoen ton aan goederen, wat gelijk staat aan 175.000 vrachtwagenritten, verwerkt. De activiteiten vinden plaats op de locaties in Wessem, Stein, Maastricht en Lanaken.

De geschiedenis van de organisatie begon met de overslag van zand, grind en kolen, evolueerde naar bulkgoederen en is nu ook gericht op het behandelen en recyclen van kunststoffen, met expertise in het verpulveren, malen, zeven, (her)verpakken, kleuren en mengen van materialen. In nauwe samenwerking met strategische partners o.a. Chemelot, streeft WPS Group BV naar een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding, te beginnen in Stein, later volgen overige locaties, met een specifieke nadruk op verduurzaming en groei in kunststofrecycling. Het belang van standaardisatie, automatisering en kennisbehoud wordt gekoesterd, terwijl men tegelijkertijd blijft werken aan optimaal werkgeverschap. De bedrijfscultuur is te typeren als mensgericht en een toewijding aan innovatie en vooruitgang.

De aandelen van Wessem Port Services Groep zijn in handen van 4 families. De huidige directeur (tweede generatie), is telg van een van de vier families. Momenteel is de organisatie, vanwege de aflopende termijn van een van de leden, op zoek naar een nieuw lid van de RvC die de rol van Voorzitter zal bekleden. Benoeming geschiedt door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Namens WPS Group BV zijn wij op zoek naar een

Voorzitter RvC
“Strateeg, verbinder, sparringpartner”

Functie

Samen met een collega lid RvC houd je toezicht, geef je advies, ben je sparringpartner van de directie met betrekking tot visie, koers en strategie en fungeer je als ‘linking pin’ tussen aandeelhouders en de directie. Tevens begeleidt de RvC de aandeelhouders in hun rol en toets je periodiek wensen en behoeftes.
Als voorzitter van de RvC ben je in staat om de diverse belangen zorgvuldig af te wegen en te komen tot gedragen beslissingen. Uiteraard ben je op strategisch niveau een prominent klankbord voor de directie, maar ook verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC als toezichthoudend orgaan en bezit je de kwaliteiten vanuit een gezamenlijk doel om het groepsproces, betrokkenheid en de besluitvorming tussen directie, aandeelhouders en de RvC op een professionele en heldere wijze te kunnen leiden. Je ziet erop toe dat de overleggen zowel met de directie als de aandeelhouders efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin deelnemers gelijkwaardig kunnen participeren en proactief de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak en rol. Als voorzitter heb je regelmatig informeel contact met de directie en stem je in overleg de inhoud en frequentie van de agenda nader af.

Je bent in staat een relatie van vertrouwen en onderling respect met de directie en aandeelhouders aan te gaan. De balans en eenheid tussen de directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders geef je nader mede-vorm en je levert een actieve bijdrage om tot duidelijke afspraken te komen. Je hebt een goede antenne voor wat er speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt met gevoel voor evenwicht tussen inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid. Gezocht wordt naar een natuurlijke autoriteit met een motiverende en no-nonsense persoonlijkheid die de voorzittersrol invult via het stimuleren van constructief overleg en faciliterend doch slagvaardig, sturend op een gedragen en heldere besluitvorming. Een verbindende persoon met gevoel voor intermenselijke dynamiek en gericht op samenwerking, die in staat is om de belangen van de verschillende belanghebbenden op plezierige wijze bijeen te brengen en te houden.

De uitdaging

  • Geeft advies en fungeert als sparringpartner voor de directie betreffende visie, koers en strategie
  • Houdt toezicht samen met een collega lid RvC
  • Dient als ‘linking pin’ tussen aandeelhouders en de directie

Functie-eisen

Je bent een toezichthoudende generalist met een ondernemende en strategische focus en een adviserende mindset om met behoud van gepaste afstand een verbindende, plezierige en waardevolle gesprekspartner te zijn voor de directie en aandeelhouders. Je bent goed bekend met governance, de ontwikkelingen op dat vlak en in staat om (onder andere op basis van het Rijnlands gedachtengoed) de professionalisering op dit gebied mede te realiseren. Tevens heb je het vermogen om de advies-, toezicht- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen, daar waar nodig deze verschillende taken en rollen te kunnen scheiden en kritisch en onafhankelijk te kunnen zijn. Je hebt ervaring en/of affiniteit met een familiebedrijf en toezichthoudende ervaring in het bedrijfsleven. Naast een adequaat netwerk in Limburg/Euregio beschik je over een goed conceptueel en academisch werk- en denkniveau in relatie tot een toekomstgerichte en duurzaam gezonde bedrijfsvoering. Affiniteit met supplychain, infrastructuur, kwaliteit, milieu en chemie is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Je staat te boek als een ontwikkelende en vernieuwende teamspeler die de zaken vanuit een helikopterview benadert waarbij onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit, moreel kompas en gevoel voor humor belangrijke kernwaarden zijn. Kennis en ervaring met Boardroom Dynamics is een zeker een pré.
Tot slot ben je bereid je te laten certificeren als Register Commissaris en bij te blijven op alle dien aangaande ontwikkelingen.

Aanbod

Het betreft een mooie en betekenisvolle rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen binnen een organisatie en omgeving die volop in beweging is en voor belangrijke uitdagingen staat. www.wessem.com
De leden van de RVC worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd.
Bij herbenoeming na de 1e termijn wordt een transparante procedure gehanteerd, waarvan een evaluatie deel
uit maakt. De RvC vergadert circa 6 maal per jaar. Het betreft een tijdsbesteding die circa 10 werkdagen op jaarbasis van jou vraagt. Er staat een marktconforme vergoeding tegenover. Het reglement van de RvC is op aanvraag beschikbaar.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze positie kan contact opgenomen worden met Luc Theunissen, Directeur/
Sr. Consultant bereikbaar via 06-29 08 52 79.
Hij voert in de weken 3 en 4 (januari 2024) gesprekken met in potentie voor de positie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van Wessem Port Services Group gepresenteerd worden.
Aansluitend zullen de eerste gespreksronden in week 6 plaatsvinden met de selectiecommissie van Wessem Port Services Group.
Een competentieanalyse maakt deel uit van de selectieprocedure.
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om direct via onze website www.equipe-bv.nl op deze vacature te reageren middels een motivatiebrief en een op deze positie toegespitst Curriculum Vitae (klik op onderstaande link om direct te kunnen solliciteren).

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu