Strategisch Adviseur Public Relations

Gemeente Tiel

CV’s Kandidaten gepresenteerd

HBO
36, 40

Strategisch Adviseur Public Relations

Gemeente Tiel

Gemeente Tiel

 • 200 professionals
 • Werken voor een ambitieuze gemeente
 • Organisatie in transitie met specifieke opgaven op Regionale Positionering, Excellente Dienstverlening en Modern en Aantrekkelijk werkgeverschap

Organisatie

De gemeente Tiel is een Hanzestad in de provincie Gelderland. De gemeente telt ruim 42.000 inwoners en is een bruisende centrumgemeente in de Betuwe met veel voorzieningen die de regio te bieden heeft. Naast prachtig gelegen te zijn, ingebed tussen de Waal en de Linge, is Tiel van alle kanten makkelijk te bereiken. Een mooie stad om te wonen en te werken. Naast dit alles is Tiel bekend als de stad van Flipje vanwege de voormalige jamfabriek de Betuwe.
De gemeente Tiel heeft een ambitieus stadsbestuur dat op een professionele manier invulling wil geven aan de rol van centrumgemeente in het Rivierengebied. De gemeenteraad heeft de Toekomstvisie voor Tiel vastgesteld en het nieuwe college werkt met een nieuw uitvoeringsprogramma om concrete invulling te geven aan deze ambities. De ambtelijke organisatie is hierop aangepast. Sinds oktober 2021 werkt de gemeente Tiel in een nieuwe organisatiestructuur om de dienstverlening, besluitvorming en bedrijfsvoering te verbeteren.
Bij de gemeente Tiel werken meer dan 200 professionals. Voor deze specifieke opgaven werkt de gemeente Tiel met experts die de gemeente Tiel telkens weer beter maken. De komende jaren liggen de specifieke opgaven vooral op het gebied van excellente dienstverlening, regionale positionering en modern en aantrekkelijk werkgeverschap.
Voor de opgave regionale positionering zijn wij, namens de gemeente Tiel, op zoek naar een:

Strategisch Adviseur Public Relations
verbindend – opgavemanager – persoonlijk leiderschap – can do attitude

Functie

In deze nieuwe functie van Strategisch Adviseur Public Relations en Lobby speel je een belangrijke rol in het adviseren van het bestuur, de directie en het management op zowel strategisch als tactisch niveau. Je focus ligt op regionale samenwerkingen (Gemeenschappelijke Regelingen), subsidieverwerving, Public Relations en lobby. Het is jouw verantwoordelijkheid om het vakgebied van Public Relations en Lobby te ontwikkelen en concrete invulling te geven aan de samenwerkingsagenda.
Je bouwt verder aan relevante netwerken op regionaal, provinciaal en landelijk niveau met maatschappelijke organisaties en kennispartners in de gemeenschappelijke regelingen. Als netwerker en verbinder pur sang vertegenwoordig je de gemeentelijke organisatie op een juiste manier bij externe partijen, belanghebbenden en stakeholders. Je zorgt ervoor dat de professionals van de gemeente Tiel zich verbonden voelen en een plezierige en veilige werkomgeving hebben waarin ze durven te vernieuwen, leren en worden ondersteund in hun aanpak.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het effectief inzetten van mensen en middelen. Door het maken van een analyse en de organisatiedoelstellingen te vertalen naar heldere doelen en door de teamgeest te ontwikkelen benut je de individuele capaciteiten van de medewerkers optimaal. De inzet van middelen gebeurt op een transparante en effectieve manier. Je fungeert als aanspreekpunt voor de directie en het college, en rapporteert over de resultaten van de regionale positionering. Daarnaast werk je nauw samen met de afdelingsmanagers.
Voor de gemeente Tiel zijn Public Relations en lobby belangrijke instrumenten om de regionale positioneringsambities te realiseren. De gemeente streeft naar verstevigde relaties met andere gemeenten in de regio Rivierenland, de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. Hierbij wordt gekeken naar het vergroten van draagvlak voor plannen en de bijdrage ervan aan regionale, provinciale en landelijke ambities. Op zowel strategisch als praktisch niveau werk je aan het verkrijgen van subsidies voor veranderopgaven. De gemeente Tiel zoekt altijd naar win-win oplossingen. Het motto is dan ook “Willen is kunnen”.
Als strategisch adviseur Public Relations werk je aan verschillende onderwerpen tegelijk. Samen met de collega's binnen de organisatie zet je je in voor belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, stakeholder- en reputatiemanagement. Je bouwt proactief aan contacten met belangrijke stakeholders en netwerken, zowel intern als extern.
Je werkt nauw samen met het directie- en management team en rapporteert aan de gemeentesecretaris /algemeen directeur Leon Busschops, https://www.linkedin.com/in/leonbusschops/.

De uitdaging

 • Focus op regionale samenwerking
 • Een stevig adviseur op Strategisch en Tactisch niveau
 • Opbouwen van externe contacten en verbinden met externe stakeholders en organisaties

Je profiel

 • HBO-WO werk en denkniveau
 • Abstracte denker
 • Ervaring in Public Relations
 • Netwerker
 • Bekend met het bestuurlijke en ambtelijke krachtenveld

Functie-eisen

Je hebt een HBO-WO werk- en denkniveau en ervaring in een strategische adviesfunctie binnen een complexe publieke organisatie of een gerelateerde dienstverlener. Ervaring op het gebied van Public Relations en het samenbrengen van belangen is voor deze positie een sterke pré. Je hebt een aantoonbare politiek-bestuurlijke sensitiviteit, bent omgevingsbewust en weet goed te schakelen tussen verschillende bestuursstijlen en belangen. Je weet je goed staande te houden in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen. Je hebt het vermogen om het speelveld met belanghebbenden te overzien en te verbinden. Je weet mensen aan de te behalen doelstellingen te binden en te committeren. Je bent gemakkelijk en effectief in je communicatie en prettig in de omgang met zowel je collega’s als externe partners.
In deze positie bereik je het meest door partijen bij elkaar te brengen rondom een concrete uitdaging voor de stad of de samenleving. Jij weet externe partijen te motiveren om met de gemeente Tiel samen te werken en resultaten te bereiken. Je houdt van netwerken en het opbouwen van nieuwe relaties. Je hebt plezier in samenwerken en je vindt het gezamenlijke resultaat belangrijker dan je eigen profilering.
Je houdt je staande in het bestuurlijke en topambtelijk krachtenveld. Je hebt een initiërende en onderzoekende houding en je hebt dit aantoonbaar kunnen vertalen naar acties en resultaten. In discussies ben je vakkundig op de inhoud en tegelijkertijd zorg je voor een goede relatie. Je hebt ervaring met het vinden van de balans tussen verschillende belangen. Je hebt ervaring in situaties waar rolzuiverheid van belang is. Je communiceert in begrijpelijke taal met zowel collega’s, bestuurders en externen. Je kunt complexe zaken kort en begrijpelijk uitleggen en je hebt er plezier in om dit goed en helder op te schrijven.
Daarnaast zijn je competenties als een hoog abstractieniveau, flexibiliteit, persoonlijke- en organisatiesensitiviteit, impact, cultuurdrager, netwerken en doel- en resultaatgerichtheid goed ontwikkeld bij je.

Aanbod

De gemeente Tiel biedt je een importante en gezaghebbende positie waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Tiel met een inspirerende samenwerking met veel interne en externe partners binnen de Rivierenland regio en op nationaal niveau. Een informele en ambitieuze organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk-privébalans.
En vanzelfsprekend is er ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen en een werkplek in het centrum van Tiel en de mogelijkheid deels hybride thuis te werken. Werken voor de gemeente Tiel is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Geïnteresseerd?

Hebben wij je belangstelling gewekt? Tiel heeft de werving en selectie voor deze positie ondergebracht bij Equipe. Reageer uiterlijk vóór 15 augustus 2023. We lezen in jouw motivatiebrief en CV graag voorbeelden uit je eigen ervaring waaruit blijkt dat jij past op het profiel. Wij nodigen je graag uit om direct via de website op deze positie te reageren. Je vindt de positie terug onder vacaturenummer 8040

De eerste selectieronde vindt plaats op 7 september 2023 en de tweede ronde op 12 september 2023. Met vragen over de positie, procedure of arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Joyce Coensen, senior consultant, 06-27001356 of Harrie Keeris, associé-senior consultant op 06-52697388.
Een competentieanalyse, ontwikkel-assessment en referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu