Rector

Onderwijskundig Visionair, Authentiek Leider, Ambassadeur, Ondernemer, Mensenmens, Goede Collega

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

CV’s Kandidaten gepresenteerd

Tilburg
Academisch
40

Rector

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Tilburg
Academisch
40

OMO/Theresiacollege

 • Goed onderwijs, een goed mens en goed leven
 • Theresia College onderdeel van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
 • 1200 leerlingen in voortgezet onderwijs bestaande uit havo, atheneum en gymnasium
 • Mogelijkheden tot kennisdeling, innovatie en het benutten van schaalvoordelen van OMO

Organisatie

Het Theresialyceum in Tilburg is een school met een rijke traditie en toekomst. De school is in 1926 opgericht als meisjesschool (mms en gymnasium). Op dit moment volgen meer dan 1200 leerlingen er voortgezet onderwijs bestaande uit havo, atheneum en gymnasium. Het Theresialyceum biedt leerlingen een hoopvol perspectief, waarbij ze geholpen worden het leven als zinvol te ervaren en hun geleerd wordt om samen met anderen te leven vanuit het hart, hoofd en handen.
Op het Theresialyceum staat hierbij het motto centraal; Thuis op Theresia.
Op het Theresialyceum voelt iedereen zich welkom. Niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming staan centraal. Het onderwijs stimuleert de leerling om het leven op een volwassen manier te leiden en zichzelf te ontdekken.
Het Theresialyceum is onderdeel van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).
De OMO scholengroep is opgericht in 1916, en een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De 68 scholen, variërend van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling, door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Ruim 6800 medewerkers maken deze ambitie mogelijk voor in totaal 61.000 leerlingen. De kracht van de vereniging komt tot uiting in de eigenheid van de scholen en de mogelijkheden tot kennisdeling, innovatie en het benutten van schaalvoordelen. Voor goed onderwijs is de docent niet de enige, maar wel de meest bepalende factor. De verscheidenheid binnen de vereniging versterkt de professionaliteit van de docenten.
Binnen OMO ligt de nadruk op het ontwikkelen van talenten voor iedere leerling vanuit de fundamentele waarden die de OMO identiteit weerspiegelen: goed onderwijs, goed handelen, goed mens en goed leven.

Functie

Als Rector ben je eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling, realisatie en toetsing van de visie en strategie de (her)inrichting van de organisatie, de bedrijfsvoering, het beleid, en een duidelijke positionering (profiel), van het Theresialyceum in Tilburg. Je acteert als de verbindende factor tussen alle geledingen en processen, creëert duidelijkheid en draagvlak voor gewenste veranderingen. Zowel naar binnen als naar buiten toe ben je hét gezicht van het Theresialyceum. Waarbij je de (maatschappelijke) doelen en belangen van school én vereniging vertegenwoordigt, vanuit het bewustzijn dat je met je school ook waarde toevoegt aan de regio.
Vanuit de gedachte “Thuis op het Theresialyceum” draag je samen met je team zorg dat iedereen kan en mag meedoen en talenten maximaal kunnen worden benut. Door o.a. samen met je medewerkers te zorgen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat en een eigentijds onderwijskundig aanbod dat zich kenmerkt door heldere doelstellingen met de juiste differentiaties.
Als veranderaar en vernieuwer omarm, stimuleer, bevorder en initieer je vernieuwend denken. Je houdt daarbij oog voor de balans in de organisatie.
Je betrekt interne maar zeker ook externe stakeholders bij ontwikkelingen en onderhoudt goede relaties met hen. Je bent zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Je richt je op kansen in de samenwerking met leerlingen, ouders, medewerkers en externe relaties. Hiertoe is het van belang dat je het relatiebeheer op diverse niveaus op heldere wijze nader gestalte gaat geven. De wijze waarop je dit als Rector doet is gericht op vertrouwen, gespreide verantwoordelijkheid, ontwikkeling, de wil tot verantwoording en risicobeheersing. Dit doe je vanuit de waarden op basis van zelfreflectie en de continue dialoog.
Je vertaalt, de strategische, organisatorische en financiële beleidsplannen van de organisatie naar concrete acties en duidelijke doelstellingen voor de verschillende beleidsgebieden en faciliteert de realisatie daarvan.
Daarbij combineer je een heldere inhoudelijke visie met een menselijke, zakelijke, gestructureerde aanpak en initieert de benodigde interne (veranderings-)processen. Dit vraagt om heldere kaders en communicatielijnen, duidelijkheid omtrent functies, rollen, taken en bevoegdheden en daarnaast om onderlinge afstemming en ruimte voor creativiteit en innovatie.
Als rector werk je op basis van het managementstatuut en leg je verantwoording af aan de raad van bestuur van OMO, samen met de rectoren van de overige OMO-scholen lever je, onder andere in het centraal schoolleidersoverleg, een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel. Naast dit alles draag je als OMO Rector bij aan de samenkracht van OMO, de bovenschoolse bundeling van ervaring en kennis, al dan niet in combinatie met externen. Voor versteviging, saamhorigheid en ontwikkeling van de vereniging OMO. Hierbij sta je open voor alle betrokkenen en het zorg hebben voor elkaar.

De uitdaging

 • Zowel naar binnen als naar buiten toe ben je hét gezicht van het Theresialyceum
 • Je bent de verbindende factor tussen alle geledingen en processen
 • Verantwoordelijk voor het initiëren van de benodigde interne (veranderings-)processen
 • Ruimte voor creativiteit en innovatie

Wat breng je mee

 • Academische achtergrond in opleiding, werk- en denkniveau
 • Eindverantwoordelijke managementfunctie bij voorkeur binnen het onderwijs
 • Analytische en innovatieve geest
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement

Functie-eisen

Naast een academische achtergrond in opleiding, werk- en denkniveau. Heb je meerjarige ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie bij voorkeur binnen het onderwijs. Je beschikt over een goed financieel bedrijfskundig inzicht, waarbij je deze inzichten inzet om op feiten gebaseerde besluiten te nemen. Naast een visie op onderwijs(ontwikkeling) heb je een visie op onderzoek en databeleid t.b.v. onderwijsontwikkeling (bijv. learning analytics) én organisatieontwikkeling (bijv. managementinformatie) en beschikt over kennis/vaardigheid ten behoeve van integrale data-analyse.
Je bent vernieuwend en hebt aantoonbare ervaring met verandermanagement en een trackrecord als het gaat om het succesvol managen en borgen van veranderings- en transitieprocessen. Je hebt ervaring met het samenwerken van zelfstandig werkende professionals en beschikt over een heldere visie en overtuiging wat nodig is om een organisatiecultuur en -structuur te ontwikkelen die daarbij past. Je blijft de verbinding maken met ‘het nu’ en hebt het vermogen om de innovatiekracht binnen de school te vergroten en om (strategisch) te sturen op samenwerking met de buitenwereld.
Anderen typeren je als bruggenbouwer, besluitvaardig en als iemand met een stabiele, maatschappelijk betrokken persoonlijkheid. Je maakt impact door een combinatie van een zakelijke planmatige instelling en gevoel voor de maatschappelijke doelstelling van de school. Je staat bekend als een daadkrachtige en authentieke communicatieve persoonlijkheid die anderen binnen en buiten de organisatie kan inspireren, aanspreken en (ver)binden. Tevens heb je inzicht in het maatschappelijk speelveld en ervaring met relatiemanagement in politiek bestuurlijke complexe omgevingen.
Het profiel is terug te brengen naar de belangrijkste dimensie “waarden gedreven werken” die van invloed is op de vier handelingsdimensies ‘Innovatief handelen’, ‘Samenkracht’, ‘Onderzoekende houding’ en ‘Omgevingssensitiviteit’.

Aanbod

OMO staat bekend als een fijne betrokken werkgever, waar je naast warmte, steun en betrokken collega’s echt je eigen keuzes kan maken op de school waarvoor jij verantwoordelijk bent. Daarnaast bouw je mee aan een krachtige vereniging mede vanuit solidariteit. Als Rector biedt OMO je een onderscheidende rol in een veranderende omgeving.
De aanstelling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie die gehonoreerd wordt conform de CAO VO schaal 15. Een rector wordt benoemd in algemene dienst bij OMO. Naast deel I van de CAO VO gelden voor rectoren een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden, geregeld in de CAO OMO. Op individuele basis worden arbeidsvoorwaarden afgesproken binnen het vastgestelde kader. Inclusief companycar.

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren.
Graag ontvangen wij dan een motivatiebrief en een op deze positie toegespitst CV waaruit jouw relevante achtergrond voor deze positie blijkt.
Een competentieanalyse en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Evenals een ontwikkelassessment voor de benoemde kandidaat.
Sluitingstermijn 12 april 2023
Maandag 17 april 2023 1e gesprekronde 16.00 – 20.30 uur
Dinsdag 9 mei 2023 2e gespreksronde 16.00 – 20.30 uur
Donderdag 11 mei 2023 3e gespreksronde 16.00 – 21.00 uur
Woensdag 17 mei 2023 Arbeidsvoorwaardengesprek 16.00 – 17.00 uur

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu