Opleidingsmanager Fysiotherapie 0.8 – 1.0 fte

Zuyd Hogeschool

Procedure succesvol ingevuld

Locatie Heerlen
Niveau Academisch
Werkweek 40

Opleidingsmanager Fysiotherapie 0.8 – 1.0 fte

Zuyd Hogeschool
Locatie Heerlen
Niveau Academisch
Werkweek 40

Organisatie

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernkwaliteiten: passie voor ontwikkeling van de student, onderzoek integreren in het onderwijs en onderwijs verankeren in de praktijk. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd - over de grenzen van disciplines en organisaties heen - intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd met vestigingen in Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht 13.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan.
De Academie voor Fysiotherapie omvat de (top) opleiding Fysiotherapie en het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. Deze academie maakt deel uit van het domein Gezondheidszorg en Welzijn. Dit domein kent in totaal 8 academies en 7 lectoraten.

Functie

De opleiding staat bekend om haar kwaliteit, de betrokkenheid en expertise van docenten, de focus op onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling, praktijkinnovatie en studentparticipatie. Ook de goede relaties met het werkveld en het leren in- en met de praktijk zijn belangrijke speerpunten. Blended learning, interprofessioneel samenwerken, vitaliteit, preventie en community vorming bepalen de focus. De lectoraten van het domein dragen bij aan onderwijsvernieuwing en verbinding met de praktijk door het uitvoeren en inbedden van het praktijkgericht onderwijs.
De academie Fysiotherapie, met in totaal zo’n 90 professionals (docenten, onderzoekers en een ondersteunende staf) wordt aangestuurd door drie opleidingsmanagers die drie teams managen en faciliteren. Daarnaast is er een lector verantwoordelijk voor de functionele aansturing van het lectoraat (onderzoek). Zij vormen de vier-eenheid die verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van deze top academie. De kwaliteit van de academie is goed op orde. De focus ligt nu op het door ontwikkelen van een toekomstbestendige academie waarbij integratie van onderwijs-onderzoek-werkveld belangrijk is evenals het door ontwikkelen van zelforganisatie binnen de verschillende teams.

Als opleidingsmanager bouw je, samen met jouw collega’s en vanuit een gezamenlijke visie, mee aan de toekomststrategie en de vertaling naar en realisatie van ambitieplannen. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan één van de drie teams en bent verantwoordelijk voor de aansturing en organisatie van het onderwijs en de planning en control cyclus. Hierbij hecht je veel waarde aan een goed samenspel tussen de teams, het lectoraat, andere academies, de centrale diensten en het werkveld. De teams worden gekenmerkt door zelforganisatie, een hoge mate van professionaliteit en samenwerkingsgerichtheid. De opleiding staat ook landelijk gezien hoog aangeschreven. Een belangrijke opdracht voor jou als opleidingsmanager wordt om samen met jouw collega’s de kwaliteit en accreditatie van deze opleiding hoog te houden, het team verder te ontwikkelen en medewerkers- én studenttevredenheid te borgen.
Een voorname taak zal tevens zijn het curriculum door te ontwikkelen met als doel een studeer-, doceer-, organiseer-, én betaalbaar curriculum en deze optimaal te laten aansluiten op de ontwikkelingen in het beroepenveld. Ook ga je zogeheten ‘Living Labs’ samen met de lector verder vormgeven. Deze ‘Living Labs’, waarin samengewerkt wordt met diverse externe partners, moeten leiden tot innovaties om Limburgse burgers te ondersteunen bij participatie en vitaliteit. Daarnaast is jouw uitdaging te zorgen voor een sterke profilering van de opleiding zowel landelijk als in de (EU)regio. Ook versterk je relaties met (onderwijs)partners en het (regionale) werkveld. Je maakt keuzes om een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen goed in balans te brengen met de ambities van de academie.
Als lid van het managementteam ben je nauw betrokken bij de strategische en beleidsmatige keuzes van Zuyd en vertaal je deze naar de opleiding. In deze positie werk je nauw samen met collega-opleidingsmanagers, de curriculum- en examencommissie, academieraad, teamleden, lectoren en studenten. In deze positie val je onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Zorg & Welzijn.

Functie-eisen

Voor deze veelzijdige rol heb je ervaring als manager in het onderwijs en een grote affiniteit tot het vakgebied Zorg Welzijn. Je hebt een masteropleiding afgerond, dan wel bent bereid deze op korte termijn te gaan oppakken. Een aansprekende visie op de ontwikkelingen in het hbo, de zorg en specifiek het vakgebied fysiotherapie en de innovatievraagstukken is evident. Je bent als geen ander in staat deze ontwikkelingen te vertalen naar het onderwijs vanuit een gezamenlijke visie en strategie aansluitend op de Zuyd strategie en de ontwikkelingen in de onderwijs- en zorgpraktijk. Dit vraagt enige penvaardigheid in het schrijven van leesbare beleidsstukken. Deze strategische visie weet je te vertalen naar tactische plannen en operationele uitvoerbaarheid. Waarmee je bijdraagt aan de integratie van onderzoek in onderwijs én de integratie van onderwijs in de beroepspraktijk. Je bent als verbinder puur sang in staat om individuele belangen met algemene team- en organisatiebelangen te verenigen en levert graag proactief een inhoudelijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van onderwijs en onderzoek. Netwerken onderhouden en uitbreiden zie je als essentieel en plezierig onderdeel van jouw rol. Je zoekt graag verbinding met de hele community (studenten, praktijkveld, partners, medewerkers en lectoraten (onderzoek) ten behoeve van het studiesucces en het welbevinden van de student, zodat zij het werkveld betreden als trotse gekwalificeerde professionals.
Als leidinggevende faciliteer je een open cultuur gericht op samenwerking en met een basis van vertrouwen. Discussies ga je niet uit de weg maar ziet deze als een start om vernieuwing en verbetering in onderwijs en curriculum tot stand te brengen. Mensen typeren jou als een mensgericht, daadkrachtig leider; open, verbindend, empathisch, vernieuwend en gedreven waarbij jouw leiderschapsstijl inspirerend, motiverend, stimulerend, teamgericht is met humor en relativeringsvermogen.

Aanbod

Zuyd biedt een innovatieve, warm-menselijke omgeving, waarin hard wordt gewerkt aan het realiseren van
de ambitie om de student optimaal te faciliteren in het realiseren van haar of zijn leerdoelen. Je krijgt alle ruimte om je verder te ontwikkelen. Inschaling van deze functie vindt plaats conform de CAO in schaal 13-HBO met een maximum van € 6.326,17 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur).

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd?
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je graag uit om direct op deze vacature te reageren vóór 16 maart 2022 middels een op deze positie gericht curriculum vitea en motivatiebrief.

Een ontwikkelassessment ná de benoemingsperiode is onderdeel van de procedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Interim manager aan het woord: Jessie Vroom

Interview
Naast het invullen van structurele…
Meer lezen

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu