Manager Welzijn

Verbindende en sociale ondernemer

Trajekt

Procedure succesvol ingevuld

Maastricht
HBO
40

Manager Welzijn

Trajekt
Maastricht
HBO
40

Trajekt

 • Trajekt is dé grootste welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland
 • Breed dienstenpakket
 • 150 professionals en 450 vrijwilligers actief
 • Budget bedraagt € 10 mio

Organisatie

Trajekt is dé welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland en streeft naar een sociale basis voor iedereen. Samen met en dichtbij de mensen, zichtbaar in buurten en dorpen zet Trajekt in op het (her)ontdekken van de veerkracht, bouwen aan betekenisvolle relaties en bevorderen welbevinden.

Trajekt wil mensen en gemeenschappen ondersteunen, waardoor mensen in staat zijn zelf de regie te nemen over hun leven of omgeving en naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. De gepassioneerde medewerkers van Trajekt organiseren dit vanuit een professioneel zelfbewustzijn. Het brede dienstenpakket van Trajekt is bijzonder. Elke vraag is uniek en wordt integer en vooral samen aangepakt! Samenwerken, verbinden en signaleren zijn de punten waar Trajekt sterk in is. Vanuit een passie voor het werk denken de mensen van Trajekt samen met hun opdrachtgevers na over de dienstverlening en zoeken continue naar verbeteringen en kansen. Dit “ondernemen in welzijn” zit in de genen van de hele organisatie. De grootste (structurele) opdrachtgevers van Trajekt zijn gemeenten in het Heuvelland (4) en de gemeente Maastricht. Daarnaast heeft Trajekt incidentele opdrachtgevers, zoals scholen, woningcorporaties. Bij Trajekt zijn circa 150 professionals en 450 vrijwilligers actief en het budget bedraagt € 10 mio.
Mede in het kader van een duidelijke positionering van de visie en strategie is de organisatiestructuur recent aangepast dusdanig dat er helderheid bestaat omtrent inhoud, proces, rollen, functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een en ander is recent in gang gezet en er is nog genoeg te doen!

Functie

Als Manager Welzijn vorm je met samen de Manager Services en de Directeur/Bestuurder het Managementteam. Het Managementteam zet de koers uit voor de organisatie op basis van een gezamenlijk ontwikkelde visie. Deze visie heeft als basis dat iedereen wel ergens goed in is en samen met zijn omgeving vanuit zelfredzaamheid mét passende ondersteuning een waardevol leven kan leiden en kan positief kan bijdragen aan de maatschappij.

Je bent eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het primaire proces dat bestaat uit een kernteam met buurtspecialisten, de teams opbouwwerk, jeugd, maatschappelijk werk en een team projectmatig werken.
Je geeft rechtsreeks leiding aan het kernteam met buurtspecialisten en 3 teamleiders. De teams worden gevormd door professionals die elke dag met veel energie zorgen dat projecten in de wijk vorm en inhoud krijgen.
De focus voor de komende periode zal zijn om de interne structuur verder te optimaliseren, verbinding tussen de interne organisatie en de externe stakeholders te stimuleren en hierin een voorbeeldrol op te pakken dusdanig dat er een cultuur geborgd wordt met maximale aandacht voor medewerkers en hun talenten gecombineerd met het realiseren van doelen en resultaten. Daartoe ga je doelmatigheid en prestatiegerichtheid verder bevorderen en het bedrijfskundige bewustzijn stimuleren. Je zorgt voor een passende balans tussen professionele autonomie en sturing. Je gaat gedrag stimuleren waarbij eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap wordt opgepakt. Daarnaast vier je samen met jouw teams de geboekte successen en zorgt dat deze breed gedeeld worden. Tevens ga je samen met de Directeur/Bestuurder organisatorisch, procesmatig en inhoudelijk vorm geven aan het externe relatiebeheer en accounthouderschap gericht op de voornaamste opdrachtgevers. En uiteraard ben je voor de Directeur/Bestuurder een prominente sparringpartner met betrekking tot de vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen naar vernieuwende strategieën en weet je deze planmatig te implementeren en te borgen.

De uitdaging

 • Lid MT
 • Eindverantwoordelijk voor organisatie en uitvoering primair proces
  Optimalisering proces en structuur
 • Accounthouderschap
 • Aandacht en resultaat in balans
 • Sparringpartner

Je neemt mee

 • Hart voor het Sociaal Domein
 • HBO/WO niveau
 • Ervaring als lijnmanager
 • Inspirerende en verbindende stijl
 • Klantgerichtheid en ervaring als relatiemanager

Functie-eisen

Je bent een bevlogen manager met een warm hart voor het Sociaal domein. Een HBO/WO opleidingsachtergrond is de basis van je theoretische kennis die je in een lijnfunctie binnen Zorg, Onderwijs of Dienstverlening hebt aangevuld met praktijkervaring. Hierbij heb je verschillende disciplines (beter) laten samenwerken en heb je verantwoordelijkheden dieper in de organisatie weten te leggen. Je weet snel het vertrouwen van mensen te winnen en hen voor te gaan en mee te nemen in de gewenste richting waarbij je ruimte voor creativiteit en innovatie niet uit het oog verliest. Hierbij beschik je over een pallet aan (management)stijlen om zodoende een ieder in de bij hem of haar passende stijl mee te nemen in de juiste richting. Daarbij weet je jouw medewerkers te inspireren en verbinden.
Jouw stijl van werken is participatief, coachend en maar ook doel- en resultaatgericht. Een hoge mate van organisatiesensitiviteit, integriteit, professionaliteit en klantgerichtheid completeren jouw profiel. Daarbij werk je graag met anderen samen en ben je in staat goede interne en externe relaties op te bouwen en te onderhouden. Het vertalen van visie en strategie naar concrete plannen en activiteiten gaat je makkelijk af. Je bent innovatief en weet marktbehoeftes om te zetten in concrete dienstverlening en projecten. Tot slot heb je ervaring met het leiden van veranderingsprocessen en aanbrengen van structuur. Daarnaast beschik je over inzicht in het maatschappelijk speelveld en heb je ervaring met relatiemanagement, liefst in politiek bestuurlijke complexe omgevingen.

Aanbod

Als Manager Welzijn biedt Trajekt jou een onderscheidende rol in een veranderende omgeving. Samen met jouw collega’s bouw je een toekomstbestendige organisatie waarbij eigen initiatief en eigenaarschap voorop staan. Het betreft een vaste functie voor 36 uur per week. Je begint met een aanstelling voor 1 jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling. Inschaling heeft plaatsgevonden volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 12. Daarnaast kent Trajekt goede secundaire arbeidsvoorwaarden met ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren middels een op deze positie gericht Curriculum Vitae en bijbehorende motivatie vóór 30 maart 2023.

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, Managing/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386. Zij voeren in de weken 15 en 16 gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van Trajekt worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectiecommissie en adviescommissie van Trajekt. De eerste gespreksronde staat gepland voor woensdag 19 april. Vervolggesprekken vinden plaats op 24 en 26 april. Doelstelling is om de procedure vóór 1 mei a.s. af te ronden.

Een competentieanalyse, 360 graden referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu