Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

"coachend-verbindend-stevig-opgavegericht"

Gemeente Sittard-Geleen

Procedure succesvol ingevuld

Sittard
Academisch
36, 40

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Sittard-Geleen
Sittard
Academisch
36, 40

Gemeente Sittard-Geleen

 • de op twee na grootste gemeente in Limburg
 • ruim 93.000 inwoners
 • 1.200 werknemers in dienst
 • veel werkgelegenheid
 • innovatief, vooruitstrevend en uitdagend

Organisatie

De gemeente Sittard-Geleen is ondernemend, vooruitstrevend en uitdagend! Met ruim 93.000 inwoners is Sittard-Geleen de op twee na grootste gemeente van Limburg en heeft de gemeentelijke organisatie zo'n 1.200 medewerkers in dienst. Samen werken zij hard om ervoor te zorgen dat de inwoners trots kunnen zijn op hun gemeente en leefomgeving.

Sittard-Geleen kenmerkt zich door volop bedrijvigheid in diverse sterke sectoren. Werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, cultuur, sport en geschiedenis zijn verbindende elementen die bijdragen aan het prettige woon-, werk-, leer- en recreatieklimaat van de gemeente.
Als centrumgemeente van de regio (Westelijke Mijnstreek) werkt Sittard-Geleen samen met Maastricht, Heerlen en andere Zuid-Limburgse gemeenten aan de ambitie om een van de meest aantrekkelijke regio's van Europa te worden.

De organisatie is voortdurend in beweging. Een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op de omgeving. Een organisatie die zich ervan bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid. Door samen te werken met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. De manier van werken is ‘van buiten naar binnen’. Daarin staan het bedenken van nieuwe oplossingen, anders durven doen en iedere dag blijven leren, centraal. Hier hoort bij dat er ruimte gegeven wordt aan vakmanschap en ondernemerschap van medewerkers en initiatieven van inwoners en partners worden gewaardeerd en gestimuleerd. Alle taken en verantwoordelijkheden worden ook zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen.

Een organisatie waar ruimte is voor uitdaging en ontwikkeling. Samen elke dag beter.

Om integrale samenwerking op alle niveaus in de organisatie te kunnen stimuleren is er gekozen voor een platte organisatiestructuur en zijn de medewerkers verdeeld over een centraal Directieteam en 24 teams. Deze zijn ingedeeld in vier domeinen: Samenleving, Omgeving, Dienstverlening en Vidar.

Er zijn 3 teams in de organisatie die zich bezighouden met beleidsontwikkeling: Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling. De managers van deze teams zijn verantwoordelijk voor het leiding geven aan hun medewerkers en hebben elk een stevige portefeuille met programma's, projecten en activiteiten. Naast de managementtaken functioneren zij samen met de directie als ambtelijke opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van stadscentra, de bouw van maatschappelijke accommodaties, de energietransitie en brede duurzaamheidsopgaven, de herstructurering van woonwijken en de revitalisering van bedrijventerreinen.

Functie

Als Manager van het team Ruimtelijke Ontwikkeling geef je leiding aan circa 40 medewerkers. Het is een divers team dat al goed op de kaart staat maar ook nog in ontwikkeling is. Het ‘Programma Omgevingswet’ en het ‘Ontwikkelplan Ruimtelijke Projecten’ zijn geïntroduceerd voor een betere dienstverlening en professionalisering. Daarnaast heeft het team zelf een teamplan gemaakt. Zij vormen de leidraad. De projectuitvoering is in opmars en het strategisch beleid is steeds meer in opbouw net als de samenwerking in de regio. Je bent onder meer verantwoordelijk voor de versterking van de strategische advieskracht, draagt zorg voor prioritering en borging van regionale projecten en voor de formatie, bezetting en begroting van jouw team. Het team bestaat uit verschillende professionals die zich bezighouden met de verschillende ruimtelijke en planologische ontwikkelingen. Je faciliteert en stimuleert collega's door duidelijke kaders te geven waarbinnen de professionals in jouw team de vrijheid en ruimte krijgen om te werken en besluiten te nemen. Je coacht zowel op individueel als op teamniveau. Door je kennis en ervaring ben je voor je collega’s vooral procesmatig een belangrijke strategische sparringpartner.

Jouw team heeft een belangrijke rol bij het opstellen van beleidsvisies, ruimtelijke plannen en de vergunningverlening. Het team is betrokken bij alle grote gebiedsontwikkelingen en projecten in Sittard-Geleen. Je hebt als Manager dan ook intensief contact met de directie en het bestuur rondom ruimtelijke ontwikkeling. Binnen jouw team stimuleer je niet alleen de onderlinge verbinding, maar ook de samenwerking met andere teams, afdelingen en organisaties die een meerwaarde kunnen betekenen. Je werkt aan een sfeer van warme zakelijkheid; mens- én resultaatgericht. Je hebt oog en hart voor je mensen, maar bent ook scherp op afspraken. Je beschikt over een groot empathisch vermogen en bent een baken voor het team wanneer het team onder (politiek of bestuurlijke) druk staat. Daarnaast ben je daadkrachtig/besluitvaardig, oplossingsgericht, duidelijk, omgevingsbewust, politiek sensitief en toon je lef. Je weet verantwoordelijkheden voor de uitvoering zo diep mogelijk in de organisatie te beleggen en de professionaliteit van de teamleden op waarde te schatten.

Het uitgangspunt in elk team binnen de gemeente Sittard-Geleen is een kwaliteitsmodel waarbij je als Manager nauw samenwerkt met een domeinregisseur, strategische beleidsadviseurs binnen het team en met financieel, communicatie en juridisch adviseurs om dagelijks sturing te geven aan de inzet van de overige (beleids)medewerkers. Er wordt op basis van een portefeuilleverdeling gewerkt aan opgaves. Hierbij is de strategisch beleidsadviseur het eerste inhoudelijke aanspreekpunt voor een portefeuille, zowel voor bestuur, externen alsook de medewerkers die binnen de portefeuille actief zijn en gemeentelijke uitvoeringsteams. De strategisch beleidsadviseur stuurt op de integraliteit binnen de portefeuille, dus op samenhangende ontwikkeling van de te onderscheiden dossiers en de samenhang met flankerende beleidsterreinen. De strategisch beleidsadviseur is de ambtelijk counterpart voor de bestuurders. Daarnaast kent elk team een domeinregisseur. Deze domeinregisseur richt zich op de aanpak van complexe integrale vraagstukken, stimuleert opgavegericht werken en externe samenwerking. De domeinregisseur zorgt voor samenhang binnen het domein en tussen de domeinen. De domeinregisseur adviseert over strategische prioriteiten en verbindt dit met concern brede processen zoals kadernota en begroting. Hierdoor ontstaat ruimte voor jou als teammanager om naast inzet voor de bedrijfsvoering jouw ambtelijke opdrachtgeversrol goed in te vullen.

In de implementatie en doorontwikkeling van dit kwaliteitsmodel ligt binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling voor de manager nog een opgave. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling werkt samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, collega's en bestuur om diverse complexe opgaven aan te pakken. Het team werkt opgavegericht en heeft als belangrijkste taken: a) Opdrachtgeverschap gebiedsontwikkeling en ruimtelijke projecten b) Strategische beleidsontwikkeling (NOVEX, Mobiliteit, Landschap, Erfgoed, Stedelijke ontwikkeling, Milieu, Externe veiligheid, Wonen) met als paraplu de omgevingsvisie c) Ruimtelijke planvorming en de transitie naar de Omgevingswet.

De uitdaging

 • nauw betrokken bij alle grote gebiedsontwikkelingen en projecten
 • leidinggeven aan circa 40 medewerkers
 • versterken van de strategische advieskracht

Je neemt mee

 • inzicht in ruimtelijke processen
 • bestuurlijk sensitief
 • ervaring in het coachend aansturen van teams
 • krachtige persoonlijkheid
 • academisch werk- en denkniveau

Functie-eisen

Als ‘aanvoerder’ van het team heb je ruime ervaring in het (coachend) aansturen van teams. Op bestuurlijk niveau sta je stevig in de schoenen. Je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden, structuur aanbrengen, prioriteiten stellen en geef je situationeel leiding. Ook ben je maatschappelijk betrokken en ambitieus. Je bent in staat complexe vraagstukken op strategisch niveau vanuit meerdere beleidsdisciplines te analyseren en op te lossen.

Verantwoordelijk, teamgericht, creatief, initiatiefrijk, open en direct communiceren en oog voor diversiteit zijn typerend voor jou. Je beheerst verschillende leiderschaps- en beïnvloedingsstijlen. Je begrijpt het politiek-bestuurlijk samenspel en je hebt bij voorkeur gedegen kennis van de uitdagingen waarmee een gemeente te maken heeft en begrijpt hoe deze op projectmatige, programmatische of opgavegerichte wijze aangepakt moeten worden.

Je hebt inzicht in bedrijfsvoering, HRM werkzaamheden en in ruimtelijke processen. Je bent een krachtige persoonlijkheid die verbinding weet te leggen, bestuurlijk sensitief en resultaatgericht is en je hebt oog voor de omgeving.

Kennis en ervaring met het werken in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld zijn evident, evenals een academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

De functie van Manager Ruimtelijke Ontwikkeling is bij de gemeente Sittard-Geleen ingedeeld in schaal 14 van de CAO gemeenten (minimaal €5.625 en maximaal €7.659). Bovenop het salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

In Sittard-Geleen ontmoet je een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Naast een goed salaris biedt de gemeente flexibele werktijden die goede balans tussen werk en privé mogelijk maken. De gemeente investeert in haar medewerkers en heeft een ruim opleidingsaanbod.

Geïnteresseerd?

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu