Manager Economische Ontwikkeling

“duidelijk – mensgericht – verbindend – implementatiekracht”

Gemeente Sittard-Geleen

CV’s Kandidaten gepresenteerd

Sittard
Academisch
36

Manager Economische Ontwikkeling

Gemeente Sittard-Geleen
Sittard
Academisch
36

Gemeente Sittard-Geleen

 • de op twee na grootste gemeente in Limburg
 • ruim 93.000 inwoners
 • 1.200 werknemers in dienst
 • veel werkgelegenheid
 • innovatief, vooruitstrevend en uitdagend

Organisatie

De gemeente Sittard-Geleen is ondernemend, vooruitstrevend en uitdagend! Met ruim 93.000 inwoners is Sittard-Geleen de op twee na grootste gemeente van Limburg en heeft de gemeentelijke organisatie zo'n 1.200 medewerkers in dienst. Samen werken zij hard om ervoor te zorgen dat de inwoners trots kunnen zijn op hun gemeente en leefomgeving.

Sittard-Geleen kenmerkt zich door volop bedrijvigheid in diverse sterke sectoren. Werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, cultuur, sport en geschiedenis zijn verbindende elementen die bijdragen aan het prettige woon-, werk-, leer- en recreatieklimaat van de gemeente.
Als centrumgemeente van de regio (Westelijke Mijnstreek) werkt Sittard-Geleen samen met Maastricht, Heerlen en andere Zuid-Limburgse gemeenten aan de ambitie om een van de meest aantrekkelijke regio's van Europa te worden.

De organisatie is voortdurend in beweging. Een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op de omgeving. Een organisatie die zich ervan bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid. Door samen te werken met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. De manier van werken is ‘van buiten naar binnen’. Daarin staan het bedenken van nieuwe oplossingen, anders durven doen en iedere dag blijven leren, centraal. Hier hoort bij dat er ruimte gegeven wordt aan vakmanschap en ondernemerschap van medewerkers en initiatieven van inwoners en partners worden gewaardeerd en gestimuleerd. Alle taken en verantwoordelijkheden worden ook laag als mogelijk in de organisatie gelegd. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen.

Een organisatie waar ruimte is voor uitdaging en ontwikkeling. Samen elke dag beter.

Om integrale samenwerking op alle niveaus in de organisatie te kunnen stimuleren is er gekozen voor een platte organisatiestructuur en zijn de medewerkers verdeeld over een centraal Directieteam en 24 teams. Deze zijn ingedeeld in vier domeinen: Samenleving, Omgeving, Dienstverlening en Vidar.

Er zijn 3 teams in de organisatie die zich bezighouden met beleidsontwikkeling: Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling. De managers van deze teams zijn verantwoordelijk voor het leiding geven aan hun medewerkers en hebben elk een stevige portefeuille met programma's, projecten en activiteiten. Naast de managementtaken functioneren zij samen met de directie als ambtelijke opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van stadscentra, de bouw van maatschappelijke accommodaties, de energietransitie en brede duurzaamheidsopgaven, de herstructurering van woonwijken en de revitalisering van bedrijventerreinen.

Functie

Als Manager van het team Economische Ontwikkeling geef je leiding aan circa 24 medewerkers en zal de komende tijd groeien naar 30-34 fte (met het oog op de duurzaamheidsopgave). Het team

Economische Ontwikkeling is gericht op uiteenlopende complexe opgaven. Het team werkt opgavegericht, samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, collega’s en bestuur.

De belangrijkste opgaven voor het team Economische Ontwikkeling zijn geclusterd:
• Economische ontwikkeling en economische structuurversterking
• Duurzaamheid en energie transitie
• Lobby, bestuurlijke netwerken, fondsenwerving en euregio/internationalisering
• Ondernemersdienstverlening en accountmanagement
Het team heeft behoefte aan een Manager die samen de stip op de horizon gaat zetten en dit door weet te vertalen naar een integraal (beleids)plan. Het aanbrengen van structuur en focus zal een belangrijke opdracht zijn voor de Manager van dit team. Samenhang, overzicht en implementatie in nauwe samenwerking met collega-teams, bestuur en de buitenwacht vragen hierin aandacht.
Het uitgangspunt in elk team binnen de gemeente Sittard-Geleen is een kwaliteitsmodel waarbij je als Manager nauw samenwerkt met een domeinregisseur, strategische beleidsadviseurs binnen het team en met financieel en juridisch adviseurs om dagelijks sturing te geven aan de inzet van de overige (beleids)medewerkers. Er wordt op basis van een portefeuilleverdeling gewerkt aan opgaves. Hierbij is de strategisch beleidsadviseur het eerste inhoudelijke aanspreekpunt voor een portefeuille, zowel voor bestuur, externen alsook de medewerkers die binnen de portefeuille actief zijn en de gemeentelijke uitvoeringsteams. De strategisch beleidsadviseur stuurt op de integraliteit binnen de portefeuille, dus op samenhangende ontwikkeling van de te onderscheiden dossiers en de samenhang met flankerende beleidsterreinen. De strategisch beleidsadviseur is de ambtelijk counterpart voor de bestuurders. Daarnaast kent elk team een domeinregisseur. Deze domeinregisseur richt zich op de aanpak van complexe integrale vraagstukken, stimuleert opgavegericht werken en externe samenwerking. De domeinregisseur zorgt voor samenhang binnen het domein en tussen de domeinen. De domeinregisseur adviseert over strategische prioriteiten en verbindt dit met concern brede processen zoals kadernota en begroting. Hierdoor ontstaat ruimte voor jou als teammanager om naast inzet voor de bedrijfsvoering jouw ambtelijke opdrachtgeversrol goed in te vullen.

Het inbedden van dit kwaliteitsmodel zal voor de Manager van het team Economische Ontwikkeling een belangrijke opdracht zijn. Hierbij past een resultaatgerichte, coachende managementstijl met een accent op het ondersteunen en het creëren van ruimte voor medewerkers om initiatief te nemen verantwoordelijkheid te dragen. Hierin ook sturend te durven zijn, als dit nodig is.

De uitdaging

 • uiteenlopende complexe opgaven
 • leidinggeven aan circa 30 medewerkers
 • opgavegericht samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, collega’s en bestuur
 • aanbrengen van structuur en focus

Je neemt mee

 • inzicht in ondernemerschap
 • bestuurlijk sensitief
 • ervaring in het coachend aansturen van teams
 • krachtige persoonlijkheid
 • academisch werk- en denkniveau

Functie-eisen

Je bent maatschappelijk betrokken, ambitieus en hebt het vermogen om in de huid van de ondernemer te kruipen. Je bent in staat om een coachende en leidinggevende rol te nemen en hebt ruime ervaring in het aansturen van teams. Structuur aanbrengen is één van jouw kwaliteiten en je kunt complexe vraagstukken op strategisch niveau vanuit meerdere beleidsdisciplines analyseren en oplossen.

Een positieve leiderschapsstijl, creatief, ambitieus, verantwoordelijk, teamgericht, initiatiefrijk, open en direct communiceren, zijn typerend voor jou. Je beheerst verschillende leiderschaps- en beïnvloedingsstijlen. Je begrijpt het politiek-bestuurlijk samenspel en hebt bij voorkeur gedegen kennis van de uitdagingen waarmee een gemeente te maken heeft en begrijpt hoe deze op projectmatige, programmatische of opgavegerichte wijze aangepakt kunnen worden. Bedreven ben je ook in situationeel leiderschap en je past jouw stijl voortdurend aan op het vraagstuk en de hierbij betrokken medewerkers.

Je hebt inzicht in bedrijfsvoering en HRM werkzaamheden. Je bent een krachtige persoonlijkheid die verbinding weet te leggen, bestuurlijk sensitief, resultaatgericht en hebt oog heeft voor de omgeving.
Kennis en ervaring met het werken in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld zijn evident, evenals een academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

De functie van Manager Economische ontwikkeling is bij de gemeente Sittard-Geleen ingedeeld in schaal 14 van de CAO gemeenten (minimaal €5.625 en maximaal €7.659). Bovenop het salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.
In Sittard-Geleen ontmoet je een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Naast een goed salaris biedt de gemeente flexibele werktijden die goede balans tussen werk en privé mogelijk maken. De gemeente investeert in haar medewerkers en heeft een ruim opleidingsaanbod.

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om voor 24 april via onderstaande formulier op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Voor meer informatie over deze vacante positie neem je graag contact op met Désirée Alzer (Managing Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31(0)6 128 29 386 of Maud Gosink (Recruitment Consultant), bereikbaar via + 31 (6) 229 07 217.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu