Manager P&O

strategisch, communicatief, organisatiesensitief en verbindend

SVO | PL

CV’s Kandidaten gepresenteerd

Heerlen
HBO
36, 40

Manager P&O

SVO | PL
Heerlen
HBO
36, 40
 • Grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim 6100 leerlingen, 9 scholen en bijna 800 medewerkers.
 • Elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs.
 • Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten.
 • Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

Organisatie

Onze opdrachtgever, de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg.
SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers.

SVO|PL scholen voorzien in elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten optimaal te benutten en ontwikkelen.SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten. Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

De afgelopen jaren heeft het onderwijs, net als alle andere sectoren, te maken gekregen met de terugtredende overheid. Scholen hebben daardoor meer autonomie gekregen en meer mogelijkheden om beleid te ontwikkelen op verschillende terreinen, van onderwijskundig tot personeels– en financieel beleid. Niettemin wordt alles wat SVO|PL doet gefinancierd met gemeenschapsgeld, met middelen die beschikbaar zijn gesteld door de overheid. Voor SVO|PL gaat dat om ongeveer 60 miljoen euro per jaar.

Het Bestuursbureau ondersteunt de 9 scholen, de schooldirecties het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van o.a. Kwaliteit, ICT, P&O, Financiën en facilitaire zaken. De koers die is uitgezet is dat de ondersteunende diensten meer op centraal niveau gaan acteren.
Binnen het domein P&O is momenteel de positie van Manager vacant. Deze managementfunctie binnen het Bestuursbureau is op stichtingsniveau gepositioneerd

Functie

De rol van de afdeling P&O is enerzijds zorgdragen voor een samenhangend P&O beleid inclusief een professionele beleidscyclus (ontwikkeling, implementatie, borging en evaluatie). Anderzijds het faciliteren, ondersteunen en adviseren van leidinggevenden, die het beleid in de praktijk toepassen en uitvoeren. Een strategische aanpak is een vereiste, want alleen daarmee kan SVO|PL haar medewerkers op het gewenste professionele niveau brengen en houden om de ambitie waar te maken. Een strategische aanpak is ook nodig om nu en in de komende jaren gelet op de veranderingen in het onderwijs de organisatie dusdanig in te richten én de samenstelling van de teams zodanig te faciliteren dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd is.

Als manager P&O heb je samen met 3 P&O adviseurs de opdracht om alle aspecten rondom professioneel P&O beleid verder uit te bouwen en te implementeren. Daarbij zoek je proactief de verbinding met de scholen. Actuele strategische thema’s zijn o.a. organisatie-inrichting, -ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, leiderschap en procesoptimalisatie. Tevens coördineert de afdeling de coördinatie van het proces om te komen tot een herziene invulling van functie-mix, taakbeleid en functieboek. Dit met name op basis van de eisen die worden gesteld vanuit enerzijds de kwaliteitseisen van het onderwijsproces en anderzijds de personele mogelijkheden (kennis, kunde, CAO-regelgeving). Je bent strategisch gesprekspartner voor het College van Bestuur en directeuren .

Op het gebied van P&O ben je eindverantwoordelijk voor strategische advisering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid, draag je zorg voor de vertaling hiervan naar aspecten van het primaire proces en geef je op inspirerende wijze leiding aan 3 P&O adviseurs. Uiteraard stem je nauw af met collega managers binnen de domeinen Kwaliteit Onderwijs, Facilitair, ICT en Financiën. Tevens draag je zorg voor de (operationele) uitvoering van het vastgestelde P&O beleid en initieer, coördineer en beheer je stichtingsbrede projecten (binnen en buiten het primaire proces). Je rapporteert rechtstreeks aan de portefeuillehouder van het College van Bestuur.

 • Strategische positie en advisering
 • Leiding aan 3 P&O adviseurs
 • Actuele strategische thema’s: organisatie-inrichting, -ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, leiderschap en procesoptimalisatie.
 • Directe rapportage aan CvB
 • Doelgeoriënteerde, resultaatgerichte, en dienstverlenende P&O manager
 • Ervaring met organisatie-ontwikkeling, – inrichting en – verandering
 • Leidinggevende ervaring binnen een kennisintensieve omgeving
 • Gericht op executie
 • Stevige en energieke persoonlijkheid

Functie-eisen

Je bent een doelgeoriënteerde, resultaatgerichte, afdeling overstijgend denkende en dienstverlenende manager met een ondernemende mentaliteit die werkt op basis van een strategische agenda. Jij ziet mogelijkheden om ook in uitdagende situaties effectief en in verbinding te blijven werken. Je volgt relevante externe ontwikkelingen en vertaalt deze voor de organisatie. Je staat bekend als coachende manager die gericht is op samenwerking, ontwikkeling en verbinding met een dienstverlenende houding naar de scholen. Eerder heb je brede P&O ervaring opgedaan binnen een kennisintensieve, dienstverlenende organisatie met autonome professionals waarbij je succesvol veranderopgaves hebt volbracht. Daarbij weet je verwachtingen goed te managen. Je beschikt over een HBO/academisch werk- en denkniveau met een opleidingsachtergrond in HRM en organisatiekunde met aantoonbaar ruime leidinggevende ervaring in een complexe omgeving.

Ervaring met vraagstukken op het gebied van organisatie-inrichting en -ontwikkeling zijn een must. Leiderschap, ambitie en betrouwbaarheid zijn kenmerken van jouw vakmanschap. Je werk doe je verantwoord, zonder je eigen belangen voorop te stellen, en op een gezaghebbende manier verwoord je de visie, opvatting of het standpunt van de afdeling P&O. Door voorbeeldgedrag stimuleer en inspireer je jouw omgeving en je weet daardoor mede een veilig sociaal klimaat te creëren. Je bent een verbindende leider die ervaring heeft met ontwikkeling en implementatie van veranderopgaven, een stevige en energieke persoonlijkheid met gevoel voor humor, relativeringsvermogen en sterke communicatie- en presentatievaardigheden. Je hebt een goed gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de maatschappelijke omgeving waarin SVO|PL opereert. Tot slot ben je iemand die gericht is op executie dusdanig dat de gewenste veranderingen binnen de organisatie daadwerkelijk doorgevoerd worden. Kennis en ervaring op het gebied van digitalisering van dienstverlenende processen, het standaardiseren hiervan en het functioneel inzetten van data is een pré.

Aanbod

Je komt te werken in een zeer betrokken, informele en ontwikkelgerichte organisatie. Het onderwijs is continue aan veranderingen onderhevig en verder aan het professionaliseren. Binnen SVO|PL kun jij hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. De functie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO VO. Je krijgt een contract van 36.86 uur, maar in de praktijk werk je 40 uur waardoor je recht hebt op 53.25 verlofdagen per jaar.

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren middels een op deze positie gericht Curriculum Vitae en bijbehorende motivatie vóór 1 juli a.s.

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Désireé Alzer, Managing/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386 of Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279. Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van SVO|PL worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie van SVO|PL.
Een competentieanalyse, 360 graden referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Daarnaast kan een ontwikkelassessment worden ingezet.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu