Manager Maatschappelijke Ontwikkeling

"coachend-verbindend-stevig-benaderbaar"

Gemeente Sittard- Geleen

Procedure succesvol ingevuld

Sittard
Academisch
36

Manager Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Sittard- Geleen
Sittard
Academisch
36

Gemeente Sittard-Geleen

 • de op twee na grootste gemeente in Limburg
 • ruim 93.000 inwoners
 • 1.200 werknemers in dienst
 • veel werkgelegenheid
 • innovatief, vooruitstrevend en uitdagend

Organisatie

De gemeente Sittard-Geleen is ondernemend, vooruitstrevend en uitdagend! Met ruim 93.000 inwoners is Sittard-Geleen de op twee na grootste gemeente van Limburg en heeft de gemeentelijke organisatie zo'n 1.200 medewerkers in dienst. Samen werken zij hard om ervoor te zorgen dat de inwoners trots kunnen zijn op hun gemeente en leefomgeving.

Sittard-Geleen kenmerkt zich door volop bedrijvigheid in diverse sterke sectoren. Werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, sport en geschiedenis zijn verbindende elementen die bijdragen aan het prettige woon-, werk-, leer- en recreatieklimaat van de gemeente.
Als centrumgemeente van de regio (Westelijke Mijnstreek) werkt Sittard-Geleen samen met Maastricht, Heerlen en andere Zuid-Limburgse gemeenten aan de ambitie om een van de meest aantrekkelijke regio's van Europa te worden.

De organisatie is voortdurend in beweging. Een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op de omgeving. Een organisatie die zich ervan bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid. Door samen te werken met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. De manier van werken is ‘van buiten naar binnen’. Daarin staan het bedenken van nieuwe oplossingen, anders durven doen en iedere dag blijven leren, centraal. Hier hoort bij dat er ruimte gegeven wordt aan vakmanschap en ondernemerschap van medewerkers en initiatieven van inwoners en partners worden gewaardeerd en gestimuleerd. Alle taken en verantwoordelijkheden worden ook zo laag als mogelijk in de organisatie gelegd. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen.
Een organisatie waar ruimte is voor uitdaging en ontwikkeling. Samen elke dag beter.

Om integrale samenwerking op alle niveaus in de organisatie te kunnen stimuleren is er gekozen voor een platte organisatiestructuur en zijn de medewerkers verdeeld over een centraal Directieteam en 24 teams. Deze zijn ingedeeld in vier domeinen: Samenleving, Omgeving, Dienstverlening en Vidar.

Er zijn 3 teams in de organisatie die zich bezighouden met beleidsontwikkeling: Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling. De managers van deze teams zijn verantwoordelijk voor het leiding geven aan hun medewerkers en hebben elk een stevige portefeuille met programma's, projecten en activiteiten. Naast de managementtaken functioneren zij samen met de directie als ambtelijke opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van stadscentra, de bouw van maatschappelijke accommodaties, de energietransitie en brede duurzaamheidsopgaven, de herstructurering van woonwijken en de revitalisering van bedrijventerreinen.

Functie

Als Manager van het team Maatschappelijke Ontwikkeling zal jouw belangrijkste uitdaging zijn om vanuit vertrouwen, verbinding en (ambtelijk) vakmanschap, samen met jouw beleidsteam dat bestaat uit circa 35 medewerkers en maatschappelijke partners invulling te geven aan een grote diversiteit aan opgaven.

De belangrijkste opgaven zijn:
- Beleidsontwikkeling, subsidies en/of opdrachtgeverschap voor maatschappelijke partners in de portefeuilles: sport bewegen, gezondheid, welzijn zorg, onderwijs jeugd, participatie bestaanszekerheid, cultuur, evenementen en maatschappelijk vastgoed.
- Beleids- en organisatieontwikkeling op het vlak van (inwoners-)participatie.
- Projectontwikkeling van maatschappelijk vastgoed met een lokale of regionale functie op het vlak van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting (inclusief verduurzaming).
- Dienstverlening op het vlak van inwonersparticipatie en wijkgericht werken.

Het uitgangspunt in elk team binnen de gemeente Sittard-Geleen is een kwaliteitsmodel waarbij je als Manager nauw samenwerkt met een domeinregisseur, strategische beleidsadviseurs binnen het team en met financieel en juridisch adviseurs van het team dienstverlening om dagelijks sturing te geven aan de inzet van de overige (beleids-)medewerkers. Er wordt op basis van een portefeuilleverdeling gewerkt aan opgaven. Hierbij is de strategisch beleidsadviseur het eerste inhoudelijke aanspreekpunt voor een portefeuille, zowel voor bestuur, externen alsook de medewerkers die binnen de portefeuille actief zijn en de gemeentelijke uitvoeringsteams. De strategisch beleidsadviseur stuurt op de integraliteit binnen de portefeuille, dus op samenhangende ontwikkeling van de te onderscheiden dossiers en de samenhang met flankerende beleidsterreinen. De strategisch beleidsadviseur is de ambtelijk counterpart voor de bestuurders. Daarnaast kent elk team een domeinregisseur. Deze domeinregisseur richt zich op de aanpak van complexe integrale vraagstukken, stimuleert opgavegericht werken en externe samenwerking. De domeinregisseur zorgt voor samenhang binnen het domein en tussen de domeinen. De domeinregisseur adviseert over strategische prioriteiten en verbindt dit met concern brede processen zoals kadernota en begroting. Hierdoor ontstaat ruimte voor jou als teammanager om naast inzet voor de bedrijfsvoering jouw ambtelijke opdrachtgeversrol goed in te vullen.

Binnen het team Maatschappelijke Ontwikkeling is dit kwaliteitsmodel onder andere goed geborgd in een staf met deskundige en bevlogen stafleden. De opgave van de Manager Maatschappelijke Ontwikkeling ligt in het door ontwikkelen van het team. Als Manager ben je de verbinder die domein overstijgend opgaven benadert en medewerkers stimuleert om de samenwerking hierin op te zoeken met andere beleids- én uitvoerende teams. Van buiten naar binnen en in samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, collega’s en bestuur. Je coacht en brengt anderen in stelling. Je toont leiderschap en geeft veel ruimte aan je strategisch beleidsadviseurs en andere medewerkers. Daarbij neem je zelf gepaste verantwoordelijkheid en initiatief richting bestuur, weet je verwachtingen te managen, draag je je steentje bij in moeilijke dossiers als dat nodig is en sta je voor jouw team.

De uitdaging

 • leidinggeven aan circa 35 medewerkers
 • samen met medewerkers en maatschappelijke partners invulling geven aan een grote diversiteit aan opgaven

Je neemt mee

 • resultaatgericht
 • bestuurlijk sensitief
 • ervaring in aansturen team
 • krachtige persoonlijkheid
 • academisch werk- en denkniveau

Functie-eisen

Een manager die anderen graag het podium biedt, hen stimuleert zelf hierin het initiatief te nemen, zo sta je bekend. Daarin ben je faciliterend en delegeer je verantwoordelijkheden. Je bent een verbinder pur sang die vanuit zijn visie op maatschappelijke opgaven en met het oog voor organisatiebelang de samenwerking opzoekt met andere teams, het bestuur én de buitenwacht. Vanuit ervaring in het maatschappelijke domein, liefst aangevuld met ervaring binnen (gemeentelijke) overheid, heb je geleerd om je in een politiek sensitieve omgeving te bewegen en de juiste timing te kiezen. Daarbij gaan lef en geduld hand-in-hand. Je staat bekend als een mensen-mens die besluitvaardig optreedt en het nodige tegenwicht kan bieden. Iemand die vanuit situationeel leiderschap professionals uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.

Je bent een belangrijke speler in het gemeentelijk netwerk, een stevige persoonlijkheid, verbindend, bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en resultaatgericht. En ‘last but not least’, je kunt tegen een stootje en toont veerkracht als het even tegenzit.
Je hebt inzicht in bedrijfsvoering en HRM werkzaamheden. Je bent een krachtige persoonlijkheid die verbinding weet te leggen, bestuurlijk sensitief, resultaatgericht en hebt oog heeft voor de omgeving.
Kennis en ervaring met het werken in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld zijn evident, evenals een academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

De functie van Manager MO is bij de gemeente Sittard-Geleen ingedeeld in schaal 14 van de CAO gemeenten (minimaal €5.625 en maximaal €7.659). Bovenop het salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.
In Sittard-Geleen ontmoet je een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en waar het denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. Naast een goed salaris biedt de gemeente flexibele werktijden die een goede balans tussen werk en privé mogelijk maken. De gemeente investeert in haar medewerkers en heeft een ruim opleidingsaanbod.

Geïnteresseerd?

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu