Manager Bedrijfsvoering

"Maatschappelijke impact, coachend leidinggeven, MT-lid, strategisch partner"

LIOF

Procedure succesvol ingevuld

Maastricht
40

Manager Bedrijfsvoering

LIOF
 • Ondersteuning aan en investering in innovatieve bedrijven
 • Samen Limburg duurzamer, slimmer en gezonder maken
 • Vier aandachtsgebieden: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering

Organisatie

LIOF ondersteunt met 73 medewerkers innovatieve ondernemers in Limburg met advies, netwerk en financiering. Startups, scale-ups en mkb’ers die willen innoveren, investeren of internationaliseren kunnen op LIOF rekenen. Dit alles met als doel om Limburg slimmer, duurzamer en gezonder te maken.
LIOF is er voor de Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, evenals voor ondernemers die zich in Limburg willen vestigen en Limburgse ondernemers met exportambities. LIOF helpt ondernemers in iedere fase met innoveren, samenwerken en investeren. De MKB-er die ernaar streeft om door middel van innovatie bij te dragen aan maatschappelijke impact, ontvangt advies, een uitgebreid netwerk en financiering van LIOF. Samen met ondernemers en partners zet LIOF in op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.
LIOF heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld naar een organisatie die op een professionele wijze actief investeert in organisaties in Limburg. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een groei in activiteiten en personeel, en vereist een duurzame ondersteuning vanuit de ondersteunende afdelingen. Daarnaast is er binnen LIOF sprake van een toenemende complexiteit bij het uitvoeren van de primaire taken (Business Development en Participaties Financieringen), waardoor er hogere eisen worden gesteld aan de ondersteunende afdelingen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er een nieuwe afdeling Bedrijfsvoering wordt opgezet die de organisatie vanuit haar expertise breder en proactiever gaat ondersteunen en verder aanzet tot verbetering. Thema’s hierin zijn impactreporting, data en intelligence management en compliance. Daarnaast worden meer synergiën nagestreefd tussen de ondersteunende activiteiten en de primaire taken.
De afdeling zal in eerste instantie bestaan uit de teams Accounting en Control en ICT, maar zal verder worden uitgebreid met andere taken die nu verdeeld zijn over de organisatie en een duidelijke link hebben met bedrijfsvoering.

Functie

In de rol van Manager Bedrijfsvoering geef je leiding aan 6 medewerkers op het gebied van accounting control, administratie en ICT (huidige omvang). Je hebt in eerste instantie als belangrijkste taak de transformatie van de huidige afdeling naar een succesvolle afdeling Bedrijfsvoering te begeleiden en verder te implementeren. Tevens om de afdeling verder te professionaliseren, onder andere op het gebied van werkprocessen en instrumenten binnen de afdeling en geheel LIOF, (niet-financiële) rapportages, en de ontwikkeling naar business control en business/data intelligence. Je bent, mede gelet op de toenemende behoefte en veranderende vraag, continue op coachende wijze actief bezig met de verdere (door)ontwikkeling van jouw team. Een proactieve attitude en eigenaarschap worden door jou op inspirerende wijze gestimuleerd. Naast jouw eigen portefeuille vervul je een generieke rol binnen het managementteam en geef je gevraagd en ongevraagd advies over organisatie brede vraagstukken. Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur/Bestuurder.

Op het gebied van Finance Control omvatten jouw verantwoordelijkheden het verdere inrichten en ontwikkelen van integraal risicomanagement in samenwerking met het Management en de RvC (Audit Comité). Naast de opvolging van de financiële risico’s, houd je je bezig met het opvolgen van non-financial risk (zoals compliance, operational risk, juridisch risico en IT risk). Daarnaast zorg je voor een verdere inrichting en doorontwikkeling van de opzet en werking van de Administratieve Organisatie en Interne Controle. Samen met je afdeling kom je tot professionalisering en daar waar mogelijk tot gestandaardiseerde processen, adequate borging en efficiënte doorlooptijden. Voorts ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van financial en non-financial information en blijf je hierbij een goede aansluiting houden met ontwikkelingen op dit gebied zowel nationaal als internationaal.

Voor wat betreft ICT is er de verantwoordelijkheid voor de gehele IT-infrastructuur en architectuur. De kantoor- en bedrijfssystemen worden onderhouden en verder geoptimaliseerd. Daar waar nodig worden maatwerkoplossingen op het gebied van bijvoorbeeld CRM en Power BI ontworpen en geïmplementeerd. De bedrijfsprocessen worden voortdurend verbeterd en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT gemonitord en geïmplementeerd. Het verder professionaliseren van data/intelligence in daadwerkelijke Business Intelligence ter verbetering van de bedrijfsvoering ligt met name bij dit team en behoort tot jouw verantwoordelijkheid

 • Leiding geven aan ca. 6 professionals die werkzaam zijn op het gebied van accounting & control, administratie en ICT
 • Begeleiden transformatie van de huidige afdeling naar de afdeling Bedrijfsvoering
 • Afdeling professionaliseren mbt werkprocessen en instrumenten, rapportages en de ontwikkeling naar business control en business/data intelligence
 • Lid van MT
 • Inrichten en ontwikkelen integraal risicomanagement op gebied van finance & control en op het gebied van non-financial risk (compliance, operationeel, juridisch en IT)
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ervaren coachende leidinggevende
 • Draagvlak creëren voor procesverbeteringen
 • Strategische gesprekspartner zowel intern als extern
 • Kennis en ervaring van relevante regelgeving

Functie-eisen

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een accountancy of bedrijfseconomische richting en meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie. Indien je deze ervaring hebt opgedaan in de driehoek van bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheid is dat een pré. Je bent een mensgerichte leider pur sang die je team, mede op basis van coachende stijl van leidinggeven, kaders en heldere communicatie, weet te motiveren om de ambitie die er ligt voor de afdeling, op proactieve wijze waar te maken.
Als leidinggevende ben je in staat om naast stabiliteit draagvlak te creëren voor noodzakelijke structurele procesverbeteringen waarbij het resultaat en de relatie in balans zijn. Je bent in staat om ‘de lat hoger te leggen’ op de domeinen integraal risicomanagement, processen, rapportering en financieel beheer. Daarnaast heb je een behoorlijk succesvol trackrecord waarbij de nadruk heeft gelegen op het (door)ontwikkelen van professionals gerelateerd aan veranderende omstandigheden. Je bent een strategische gesprekspartner zowel intern als extern waarbij je eerder te maken hebt gehad met stakeholdermanagement. Je bent in staat strategie te vertalen naar tactisch en operationele doelen en resultaten. Voorts ben je op de hoogte van en hebt ervaring met relevante regelgeving. Je bent sensitief voor verhoudingen en weet in een speelveld met meerdere, soms tegengestelde belangen partijen aangehaakt te houden zodat het gezamenlijk resultaat bereikt wordt. Als teamspeler pas je je aan wisselende omstandigheden aan: of dat nou is bij stakeholder van LIOF is of in de organisatie zelf.

Aanbod

Je krijgt een uitdagende rol vol ontwikkelmogelijkheden en eigen inbreng in een toonaangevende organisatie met zichtbare impact. LIOF biedt een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring. LIOF speelt in op thema’s die voor jou en LIOF belangrijk zijn, zoals persoonlijke ontwikkeling, vrijheid, zelfstandigheid en de mogelijkheid om jouw stempel te drukken op de economie in Limburg. Hierdoor blijf je betrokken bij je leefomgeving en maak jij maatschappelijke impact. En dat inspelen doet LIOF best goed: medewerkers geven dit jaar in het medewerkersbelevingsonderzoek een 8,0.
Voor meer informatie: www.liof.nl

 • Uitdagende rol met tal van ontwikkelmogelijkheden en eigen inbreng
 • Uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris
 • Maatschappelijke impact

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte te reageren middels een op deze positie gericht Curriculum Vitae en bijbehorende motivatie.
Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279. Samen met Consultant Milo Gordijn voert hij gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van LIOF worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie van LIOF.
Een competentieanalyse, 360 graden referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu