Directeur

“verbindend – zichtbaar - stevig – teamspeler – benaderbaar”

Werkcentrum Zuid-Limburg

Je kunt solliciteren

Zuid-Limburg
Academisch
36

Directeur

Werkcentrum Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Academisch
36

Binnenkort zal er meer informatie volgen en zult u in de gelegenheid zijn om op deze vacature te reageren.

 • Samenwerkingsverband Arbeidsmarkt regio Zuid-Limburg
 • Dienstverlening voor werknemers en werkgevers
 • Collectieve label ‘Werkcentrum Zuid-Limburg’

Organisatie

Regio Zuid-Limburg is één van de 35 arbeidsmarktregio’s (AMR) in Nederland waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden gezamenlijk vormgeven. De regio Zuid-Limburg omvat de gemeenten: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal. Hierin is Heerlen aangewezen als centrumgemeente.

Binnen de AMR Zuid-Limburg werken de partners samen om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren en knelpunten zo effectief mogelijk op te lossen. De primaire doelstelling is om meer mensen duurzaam aan werk helpen en aan het werk houden en daarvoor meer mensen kansrijk opleiden.
De dienstverlening op de schaal van Zuid-Limburg bestaat uit de aanvullende dienstverlening. Hiermee is een scheidslijn getrokken tussen de reguliere uitvoering (wettelijke taken) die op lokaal niveau is gereguleerd bij de diverse gemeenten en de gezamenlijke (aanvullende) dienstverlening Zuid-Limburg, welke is ondergebracht in samenwerkingsverband AMR Zuid-Limburg. Dit samenwerkingsverband bestaat momenteel uit bovengenoemde gemeentes, LWV, UWV, FNV, SBB en Vista (onderwijs). In de toekomst zullen mogelijk andere partijen nog aansluiting gaan vinden. Het dagelijks bestuur bestaat met acht leden uit een afvaardiging van deze partijen.

De Zuid-Limburgse dienstverlening en samenwerking wordt gerealiseerd onder het collectieve label ‘Werkcentrum Zuid-Limburg’.

Functie

Als Directeur Werkcentrum Zuid-Limburg ga je samen met de aangesloten partijen en uitvoeringsorganisaties in het werkveld vorm en inhoud geven aan het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt en inclusief werkgeverschap, het bevorderen van een leercultuur zowel bij werkgevers als bij de partners in de AMR en het organiseren van aanvullende, Zuid-Limburgse dienstverlening waarin de klant (werkzoekenden, werkenden en werkgevers) centraal staat.
Op basis van het huidige concept stel je samen met de belangrijkste stakeholders een heldere businesscase op en vertaal je een en ander naar een implementatieplan waarin de te bereiken doelstellingen nader, zowel kwantitatief als kwalitatief, geconcretiseerd worden en waarin jouw visie duidelijk naar voren komt. Dit plan ga je vervolgens, in goed overleg met het bestuur van AMR, de uitvoeringsorganisaties (zoals WSP Parkstad, MTB/Annex/Podium24, Vidar en de verschillende sociale diensten) en overige stakeholders, met verve uitvoeren, implementeren en verankeren.

Hiertoe ga je DVO’s (DienstVerleningsOvereenkomst) afsluiten waarin doelstellingen en KPI’s worden vastgelegd. Daarin neem jij de regie en bewaakt de voortgang. Scherpte in de dialoog schuw je hierin niet en hebt daarin oog voor de relatie. Met enige regelmaat informeer je bestuur van AMR Zuid-Limburg over de voortgang, geboekte resultaten en mogelijke hick-ups. Hierin adviseer je ook het bestuur over een verdere aanpak om een optimale samenwerking tot stand te brengen waarin resultaten geboekt worden die aansluiten bij de doelstellingen van de AMR Zuid-Limburg.

 • Op Zuid-Limburgse schaal bevorderen:
  • Inclusieve arbeidsmarkt en inclusief werkgeverschap
  • Leercultuur
  • Ontwikkelen aanvullende dienstverlening
 • Verbinden betrokken partijen
 • Organisatie doorontwikkeling
 • Verbindend & stevig
 • Implementatiekracht
 • Aansturing (project)teams
 • Stakeholdermanagement
 • Affiniteit thema ‘Arbeidsmarkt’

Functie-eisen

Je bent een directeur met een dienstverleningshart. Iemand die de dienstverlening aan werkgevers en werknemers als vertrekpunt neemt om de regionale samenwerking in de AMR Zuid-Limburg vorm te geven.
Als geen ander begrijp je het politiek-bestuurlijke samenspel en wil je hierop ontwikkelen en verbinden.
Door jouw eerdere ervaring en opgebouwde kennis ben je gewend om concepten te vertalen naar concrete businesscases en deze om te zetten in praktische uitvoering en implementatie. Je staat bekend als een échte bouwer met de nodige stevigheid. Je beschikt over het vermogen om duidelijk grenzen te stellen, te spiegelen en coachend optreden naar stakeholders. Verder ben je resultaatgericht en beschik je over uitvoeringskracht. Je zoekt te scherpte op met oog voor de relatie. Daarnaast weet je anderen op een plezierige wijze uit te dagen mee te gaan in de ontwikkeling door samen te werken aan en in de gezamenlijke opdracht voor de AMR Zuid-Limburg. Hierin zijn competenties als vertrouwen geven, empathisch vermogen, inspirerend, waarderend en duidelijk zijn, typerend voor jou. Als netwerker weet je jouw rol in regio herkenbaar in te vullen. Je bent representatief met gevoel voor verbinding. Een positieve houding en gevoel voor humor zijn daarbij belangrijke eigenschappen.
Stevige kennis en ervaring met het werken in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld zijn evident, evenals een academisch werk- en denkniveau. Daarnaast heb je affiniteit met het thema Arbeidsmarkt.

Aanbod

Als Directeur van het Werkcentrum Zuid-Limburg word je een dienstverband geboden bij de Gemeente Heerlen. Het betreft een structurele functie.

Het gaat hierbij om een unieke positie waarin je daadwerkelijk kunt bijdragen aan het verstevigen van de regionale samenwerking en de dienstverlening aan zowel werknemers als werkgevers verder kunt optimaliseren en hiermee tevens de AMR Zuid-Limburg nadrukkelijker landelijk op te kaart zetten.

Naast een goed salaris biedt de gemeente flexibele werktijden die een goede balans tussen werk en privé mogelijk maken. De gemeente investeert in haar medewerkers en heeft een ruim opleidingsaanbod.

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren middels een op deze positie gericht Curriculum Vitae en bijbehorende motivatie.
Voor meer informatie over deze vacante positie neem je graag contact op met Désirée Alzer (Managing Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31(0)6 128 29 386 of Luc Theunissen (Directeur) +31 (0)6 29 08 52 79.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu