Directeur Jeugdgezondheidszorg

“Inspirerend leider met passie voor de inhoud”

GGD Zuid Limburg

Procedure succesvol ingevuld

Heerlen
Academisch
36

Directeur Jeugdgezondheidszorg

GGD Zuid Limburg
Heerlen
Academisch
36

Binnenkort zal er meer informatie volgen en zult u in de gelegenheid zijn om op deze vacature te reageren.

GGD Zuid Limburg

 • 600 gedreven professionals
 • Beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid
 • Speciale focus op kwetsbare groepen
 • Domein Jeugdgezondheidszorg, circa 270 medewerkers
 • Organisatie in beweging

Organisatie

De GGD Zuid Limburg is met name bekend door het vaccinatiebeleid dat men namens de Nederlandse overheid uitvoert. Echter de GGD Zuid Limburg is zoveel meer! Ze beschermt, bewaakt én bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Zo’n 600 gedreven professionals zetten zich dagelijks in om deze maatschappelijke opgave samen met ketenpartners vorm te geven.

De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen en dagelijkse bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit de 16 aangesloten gemeenten, het dagelijks bestuur uit een afvaardiging hiervan en telt 7 leden. De dagdagelijkse leiding ligt in handen van een algemeen directeur.
De GGD Zuid Limburg is in beweging en maakt een transitie door naar een moderne, slagvaardige organisatie waarbij de focus ligt op het te bereiken effect; een goede gezondheid en waarbij de focus verschuift van een brede aanpak voor iedereen naar een meer specifieke aanpak voor kwetsbare groepen.

Het domein Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is met circa 270 medewerkers het omvangrijkste onderdeel van de GGD Zuid Limburg, na een fusie, in 2020, met activiteiten voor de doelgroep 0-4 jarigen die bij andere zorgorganisaties in de regio waren ondergebracht. Boven beschreven transitie betekent voor de JGZ dat er een verschuiving plaatsvindt naar gezondheidszorg voor alle kinderen met de focus op kwetsbare kinderen. De JGZ richt zich met name op gezond zijn en blijven (preventieve gezondheidszorg) in plaats van op ziekte, diagnose en behandeling.

Dit vraagt om een andere kijk op processen en inrichting van de organisatie, waarbij er meer samengewerkt dient te worden, zowel in-als extern.

Functie

Als Directeur JGZ is het jouw opdracht om te zorgen dat boven beschreven transitie wordt gerealiseerd. Je gaat vanuit een gedragen visie zorgen dat jouw team van Unithoofden samen met hun teams de (door)ontwikkeling vorm geven. Dit betekent het implementeren van een efficiënte en effectieve (preventieve) zorgverlening voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Samen met andere afdelingen binnen de GGD en de ketenpartners, zoals scholen, zorgverleners, welzijnsorganisaties en gemeenten. Hierbij wordt je ondersteund door een JGZ bedrijfsbureau, een strategisch beleidsadviseur én een staf van professionals. Ook deze groep valt onder jouw verantwoordelijkheid.

Als boegbeeld van de JGZ maak je verbinding zowel binnen de organisatie als met externen. Intern om vanuit een meer integrale aanpak de effectiviteit van de dienstverlening te vergroten. Extern om als organisatie gekend te zijn als kennisdrager en partner voor de grotere maatschappelijke opgave om in de Zuid-Limburgse regio de kwaliteit van leven te verhogen door een meer gerichte aanpak voor kwetsbare doelgroepen. Je zoekt proactief het contact in- en extern op. Dit geldt ook voor contacten met andere GGD’en in het land om van anderen te leren én opgedane kennis te delen.

Intern zorg je voor gestroomlijnde processen en de optimalisatie van ondersteunende IT-systemen. Je schept duidelijkheid daar waar onduidelijkheid heerst over de betekenis van de ingezette koers en wat dit betekent voor de dagdagelijkse invulling van taken en verantwoordelijkheden. Je ondersteunt op inspirerende wijze de Unithoofden zodat zij op hun beurt hun teams kunnen inspireren om het beste uit zichzelf te halen en invulling geven aan de uitgestippelde koers.

Als deel van het managementteam zoek je de verbinding met jouw collega’s om te komen tot een gezamenlijk gedragen strategie waarbij je elkaar positief kritisch stimuleert. Daarnaast ben je voor de algemeen directeur, waar je ook verantwoording aan aflegt, een bevlogen en gedegen sparringpartner.

De uitdaging

 • Transitie realiseren
 • Samenwerken en inspireren en ondersteunen van de unithoofden, bedrijfsbureau, strategisch beleidsadviseur en staf
 • Boegbeeld van JGZ zowel intern als extern
 • Lid managementteam en bevlogen sparringpartner

Jij bent/hebt

 • Relevante academische opleiding
 • Ervaring eindverantwoordelijke strategische management positie
 • Kennis en affiniteit met het domein jeugdgezondheidszorg en relevant netwerk is een pré
 • Succesvol transities geleid in complexe omgeving
 • Doortastend, politiek sensitief en omgevingsbewust

Functie-eisen

Bijdragen aan de maatschappelijke opgave in de Zuid-Limburgse regio, daar loopt jij warm voor!
Je bent een inspirerende leider die anderen op een passende wijze weet mee te nemen in een veranderproces. Resultaatgericht en met gepast tempo waarbij je je realiseert dat je soms één stap terug moet zetten om er twee vooruit te komen. Anderen kennen jou als gepassioneerd, analytisch, strategisch, open en transparant in jouw communicatie en met oog voor het gezamenlijke doel. Een verbinder pur sang die energie krijgt van het proactief deelnemen en/of opzetten van relevante netwerken en anderen hierin weet te stimuleren. Jouw coachende leiderschapsstijl helpt anderen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij weet je te delegeren waar het kan en te faciliteren waar nodig.

Naast een afgeronde academische opleiding op het gebied van bedrijfskunde/verandermanagement of gezondheidszorg breng je voor deze positie ervaring mee in een eindverantwoordelijke strategische managementpositie, waarbij kennis en affiniteit met het domein Jeugdgezondheidszorg, evenals het hebben van een relevant netwerk een mooie pré is.

Daarnaast heb je eerder succesvol transities geleid in een complexe (zorg)omgeving. Met souplesse acteer je in regionale-, landelijke- en gemeentelijke netwerken en ben je in staat om het in- en externe relatienetwerk te verbinden.

Je neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en spreekt ook anderen hierop aan. Je werkt makkelijk samen, je bent een natuurlijke verbinder en oprecht geïnteresseerd in de ander. Daarnaast herken je je in de volgende competenties: doortastend, politiek sensitief en omgevingsbewust.

Aanbod

Je kunt een cruciale bijdrage gaan leveren aan de grote maatschappelijke opdracht in de regio Zuid-Limburg en daarin het verschil gaan maken! Bij de GGD Zuid Limburg tref je een stimulerende en positieve werkomgeving met fijne collega’s aan. Medewerkers worden volop kansen geboden zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. Bij de GGD Zuid Limburg is de CAO SGO (regeling voor gemeenten) van toepassing. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% met o.a. vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid tot het kopen van verlof. Daarnaast een werkgeversbijdrage van ongeveer 70% aan je ABP pensioenpremie.

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren middels een op deze positie gericht Curriculum Vitae en bijbehorende motivatie.

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Maud Gosink, Executive Search Consultant via 06-229 07 217 en Désirée Alzer, Managing Consultant via 06 128 29 386. Zij voeren in de weken 7 en 8 gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van de GGD Zuid Limburg worden gepresenteerd in week 9. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Interim manager aan het woord: Jessie Vroom

Interview
Naast het invullen van structurele…
Meer lezen

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen
Menu