Directeur Dienstverlening

Gemeente Sittard-Geleen

Procedure succesvol ingevuld

Locatie Sittard
Niveau Academisch
Werkweek 36

Directeur Dienstverlening

Gemeente Sittard-Geleen
Locatie Sittard
Niveau Academisch
Werkweek 36

Organisatie

Ondernemend, vooruitstrevend en uitdagend, dat is de gemeente Sittard-Geleen!
Sittard-Geleen is de derde grootste gemeente in Limburg met ruim 92.500 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken zo’n 1250 mensen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots kunnen zijn op hun gemeente en hun leefomgeving.
Sittard-Geleen kenmerkt zich door volop bedrijvigheid in diverse sterke sectoren. Innovatie, onderwijs, cultuur, sport en historie zijn in Sittard-Geleen de verbindende schakels die ervoor zorgen dat het er goed wonen, werken, leren en recreëren is.
Sittard-Geleen is de centrumgemeente van de regio (Westelijke Mijnstreek). Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten is de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

De organisatie is voortdurend in beweging. Een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op zijn omgeving. Een organisatie die zich ervan bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid. Door samen te werken met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. De manier van werken is ‘van buiten naar binnen’. Daarin staan het bedenken van nieuwe oplossingen, anders durven doen en iedere dag blijven leren, centraal. Hier hoort bij dat er ruimte gegeven wordt aan vakmanschap en ondernemerschap van medewerkers en initiatieven van inwoners en partners worden gewaardeerd en gestimuleerd. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen.
Een organisatie waar ruimte is voor uitdaging en ontwikkeling. Samen elke dag beter.

Namens gemeente Sittard-Geleen zijn wij op zoek naar een Directeur Dienstverlening “ondernemend – zichtbaar - verbindend – teamspeler – benaderbaar”

Functie

Als Directeur Dienstverlening zal jouw belangrijkste uitdaging zijn om vanuit vertrouwen, verbinding en (ambtelijk) vakmanschap, samen met jouw collega-directeuren, het bestuur, de diverse uitvoerende teams en overige stakeholders, dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Door vanuit de verbinding met ‘buiten’ de vertaalslag te maken naar het gewenste niveau van in- én externe dienstverlening. Te zorgen dat dienstverlening geen abstract begrip is, wordt beleefd én gepraktiseerd vanuit elke rol in de organisatie.

Om integrale samenwerking op alle niveaus in de organisatie te kunnen stimuleren en ontschotting te bevorderen is er gekozen voor een platte organisatiestructuur bestaande uit een Directieteam en 24 integraal verantwoordelijke teams ingedeeld in 4 domeinen: samenleving, omgeving en dienstverlening. Daarnaast is er een vierde domein: Vidar; een integraal tot de organisatie behorend participatiebedrijf dat staat voor de samenwerking tussen de sociale diensten van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, het leerwerkbedrijf en het WerkgeverServicePunt. In het domein dienstverlening zijn enerzijds interne dienstverleningsteams (Bedrijfsvoering) gepositioneerd (Bestuur en Communicatie, Financiën, IM en ICT, Facilitaire Services en HR) en anderzijds KCC en Burgerzaken met de focus op externe dienstverlening.

De opgave van de Directeur Dienstverlening ligt op de ingezette maar nog verder te verbeteren integraliteit, efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid van de interne dienstverlening aan het ambtelijk apparaat en de sturing op samenhang, samenwerking en digitalisering van de onderliggende processen en meerjarige opgaven binnen deze bedrijfsvoering en het hiervoor benodigde ‘elan’ en vernieuwende inzichten. Zeker op het gebied van digitalisering en het verbeteren van processen door middel van automatisering en data gestuurd werken kent de organisatie nogal wat (landelijke) uitdagingen. Burger- en bedrijvenparticipatie, wijkgericht werken, ‘van buiten naar binnen werken’, om maar eens een paar belangrijke strategische businesskeuzes te noemen, hebben stuk voor stuk belangrijke consequenties voor de informatievoorzieningsstrategie. Dat geldt ook voor de ondersteuning van de primaire processen aan de hand van de informatievoorzieningsstrategie (IV-strategie). Deze wordt in toenemende mate van belang voor het succes van de organisatie en dient dus integraal gemanaged te worden. De IV-strategie wordt echter nog te vaak als een ondersteuningsmiddel gezien, terwijl IV tegenwoordig steeds vaker zorgt voor een transformatie van en binnen het primaire proces.
De nieuwe Directeur Dienstverlening heeft dan ook de taak om enerzijds awareness en anderzijds draagvlak en commitment hiervoor te creëren bij college, directie en management.

Functie-eisen

Je bent een directeur met een dienstverleningshart. Iemand die de dienstverlening aan inwoners en ondernemers als vertrekpunt neemt om het domein dienstverlening verder in te richten. Als geen ander begrijp je het politiek-bestuurlijke samenspel en wil je hierop ontwikkelen en verbinden. Je staat bekend als stevig, kunt grenzen stellen, spiegelend en coachend optreden naar collegeleden, management en organisatie. Daarnaast ben je in staat om management en medewerkers in de organisatieontwikkeling mee te nemen en weet hen uit te dagen mee te gaan in de ontwikkeling door samen steeds grenzen te verleggen. Vertrouwenwekkend, empathisch, inspirerend, waarderend en duidelijk, zijn typerend voor jou. Als netwerker weet je jouw rol in de gemeente en regio herkenbaar in te vullen. Je bent representatief met gevoel voor verbinding. Een positieve houding en gevoel voor humor zijn daarbij belangrijke eigenschappen. Voor de genoemde uitdagingen voor de verschillende teams in het domein dienstverlening ben je verbindend en voorwaardenscheppend.
Stevige kennis en ervaring met het werken in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld zijn evident, evenals een academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

De functie van Directeur Dienstverlening is bij de gemeente Sittard-Geleen ingedeeld in schaal 16 van de CAO gemeenten. Bovenop het salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.
In Sittard-Geleen ontmoet je een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en waar het denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. Naast een goed salaris biedt de gemeente flexibele werktijden die een goede balans tussen werk en privé mogelijk maken. De gemeente investeert in haar medewerkers en heeft een ruim opleidingsaanbod.

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren middels een op deze positie gericht Curriculum Vitea en bijbehorende motivatie.

Voor meer informatie over deze vacante positie neem je graag contact op met Désirée Alzer (Managing Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31(0)6 128 29 386 of Luc Theunissen (Directeur) +31 (0)6 29 08 52 79.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen

Theo Lemmen: “Bekijk het hele speelveld”

Interview
“Als organisatie loop je voorop…
Meer lezen
Menu