Directeur Bedrijfsvoering

“zichtbaar - verbindend – denkkracht – teamplayer – organisatiesensitief”

INOS

U kunt solliciteren

Breda
40

Directeur Bedrijfsvoering

INOS

INOS

 • 28 scholen primair onderwijs in Breda e.o.
 • Verbindend
 • Verantwoordelijk
 • Authentiek
 • Samen het verschil maken
 • Integraal management

Organisatie

INOS is een katholieke stichting voor primair onderwijs in Breda e.o. waar iedereen welkom is, zich thuis voelt en men zorg draagt voor elkaar en de samenleving. Medewerkers van INOS stellen zich dienstbaar op en maken eigen belang ondergeschikt aan het groter geheel, ze tonen respect, mededogen, tolerantie en stimuleren elkaar het beste uit zichzelf halen. De scholen en INOS zijn een voedingsbodem voor een saamhorige en rechtvaardige samenleving. De drie kernwaarden van INOS zijn niet voor niets “verbindend, verantwoordelijk en authentiek”. Kernwaarden die terugkomen in de wijze waarop men binnen INOS samenwerkt, communiceert en het onderwijs vorm en inhoud geeft. INOS is voortdurend in ontwikkeling, elke dag streven zij naar de hoogste kwaliteit van onderwijs. Dat doen ze met gedreven, trotse en bekwame vakmensen en in samenwerking met partners. Vol passie, vakkundigheid en vertrouwen werken ze samen aan de ontwikkeling van kinderen.

Tot INOS behoren:
• 25 basisscholen,
• 1 school voor speciaal basisonderwijs (sbo)
• 1 school voor speciaal onderwijs (so)
• 1 school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)
• Phoenix, het loopbaan- en expertise centrum en 29e school van INOS. Hier zetten professionals hun talenten in voor alle vervangingsvragen binnen de scholen én bieden zij een breed palet aan scholing en begeleidingsactiviteiten voor de hele organisatie.

In totaal verzorgen ongeveer 1250 medewerkers onderwijs aan ruim 9.500 leerlingen. De begroting in 2023 bedraagt circa € 88 miljoen. De organisatie is financieel en organisatorisch in evenwicht en de kwaliteit van het onderwijs is op orde. Binnen INOS liggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie en wordt er gewerkt vanuit de kernwaarden authenticiteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Binnen INOS wordt elke leerling en medewerker gezien en krijgt de kans om talenten maximaal tot bloei te laten komen.

Naast de 28 scholen heeft INOS een bestuursbureau, een College van Bestuur, bestuurssecretaris, directeur Phoenix en een Raad van Toezicht. De visie van INOS is; “samen het verschil maken met als motto; ik ben, omdat wij zijn”. Met eigen initiatieven en ambities voeg je iets moois toe aan de wereld. Binnen INOS krijg je vertrouwen en verantwoordelijkheid zodat je professioneel en persoonlijk eigenaarschap kunt ontwikkelen.

Voor INOS, met een prachtig kantoor in het centrum van Breda, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en collegiale

Directeur Bedrijfsvoering (32-40)
“zichtbaar - verbindend – denkkracht – teamplayer – organisatie sensitief”

Functie

INOS staat voor “samen het verschil maken’. De besturingsfilosofie van INOS gaat uit van de integrale verantwoordelijkheid van schooldirecteuren. Dit zijn de leidinggevenden en strategisch en onderwijskundige leiders van de geclusterde scholen in organisatorische eenheden (OE). Eén van de directeuren is steeds de voorzitter en participeert in het managementoverleg (MTO).

Daarnaast zijn er binnen INOS drie netwerken: Onderwijs Kwaliteit en ICT, Personeel Organisatie en Bedrijfsvoering. Het MTO komt elke maand bijeen en bestaat uit het College van Bestuur, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Phoenix en de bestuurssecretaris. Je werkt dan ook nauw samen met het College van Bestuur, de directeur Phoenix en de bestuurssecretaris die allen werkzaam zijn op de hoofdlocatie in Breda.
Je bent als directeur Bedrijfsvoering organisatie-breed verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, de kwaliteit van dienstverlening en de resultaten van het bestuursbureau . Je bent voor het CvB en het MTO de vakinhoudelijke sparringpartner en adviseur op strategisch niveau. Je beschikt over een overstijgende en toekomstgerichte visie op de organisatie en vormt op het gebied van bedrijfsvoering de strategisch adviseur richting de schooldirecties en externe netwerken.

In deze positie stuur je direct 24 medewerkers aan (waaronder HR, ICT, Personeel, Financiën en Beleid Advies) . Je werkt zeer nauw en actief samen met de twee leden van het CvB, Anneke van der Zee en Nicole van Son.

Vanwege de integrale verantwoordelijkheid bij schooldirecties zijn de verwachtingen van in- en externe stakeholders in relatie tot de dienstverlening van het stafbureau ambitieus en wordt er maatwerk in dienstverlening, oplossingen en resultaten gevraagd. Er is inmiddels al een stevige professionaliseringslag gemaakt in de ondersteunende organisatieprocessen. Ken- en stuurgetallen worden voortdurend geactualiseerd, gemonitord en geoptimaliseerd.
Verder zul je, als verbinder pur sang, samen met de schooldirecties en INOS partners werken aan een duidelijke dienstverlening op maat. De organisatorische basisondersteuning voor de scholen dienen op kwalitatief en kwantitatief niveau voortgezet te worden. Naast de basisondersteuning blijft er ruimte voor de specifieke vraagstukken die de diverse scholen in het regulier en speciaal onderwijs nodig hebben. Het speciaal onderwijs kent een complexe regelgeving en financieringsstructuur door de rol van passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

De uitdaging

 • Verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering
 • Sparringpartner voor het college van Bestuur en MTO
 • Leidinggeven aan 24 medewerkers

Je bent/hebt

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Brede span of attention
 • Financiële achtergrond – In control
 • Zichtbaar
 • Verbindend
 • In control

Functie-eisen

Je omarmt de visie om vanuit de kernwaarden te handelen waarbij verbondenheid, eerlijkheid, openheid en respect bijdragen aan het (werk)geluk van de medewerkers. Als verbindende en communicatieve Directeur Bedrijfsvoering beschik je over een Academisch werk- en denkniveau aangevuld met een meerjarige leidinggevende ervaring met een eindverantwoordelijkheid op Finance- Business Control. Ervaring binnen het (primaire) onderwijs zou een welkome aanvulling zijn.
Je hebt een breed inzicht en visie over ondersteunende processen en beleid en bent in staat om, ondanks de veelvoud van thema’s, in control te zijn. Je bent gewend te werken in een complexe bedrijfsvoering en je teams in hun kracht te zetten en eigenaarschap en verdere professionalisering te ontwikkelen. Je weet de INOS-strategie door heldere en concrete doelen op heldere en gerichte wijze te vertalen naar de praktijk waarbij je zelf een voorwaardenscheppende en actief adviserende rol inneemt. Je bent oprecht geïnteresseerd in de kwaliteiten van je medewerkers en je weet op een heldere, duidelijke, voorbeeld gevende en inspirerende manier leiding te geven en de samenwerking en (integrale) slagkracht van het bestuursbureau te ontwikkelen en versterken .

Je bezit een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid, je bent kwaliteitsgericht en hebt snel door waar verbetering mogelijk is en kunt dit vervolgens vertalen naar concrete acties en resultaten. Je beschikt over een goede balans tussen empathie en zakelijkheid.
Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en belangen waarbij je het prettig vindt, vanuit je rolbesef, te werken in een decentraal aangestuurde organisatie. Je bekleedt een gevarieerde, strategische en zelfstandige rol in een maatschappelijke moderne organisatie met een resultaatgerichte aanpak.
Bij voorkeur heb je je werkervaring opgedaan binnen een dynamische en integraal georganiseerde omgeving waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Door anderen wordt jouw managementstijl beschreven als verbindend, vooruitziend, integer, betrouwbaar, open, toegankelijk, collegiaal, communicatief en proactief. Je spiegelt, waardoor je anderen aan het denken weet te zetten.

Aanbod

INOS biedt je een sleutelpositie binnen een innovatieve, warm-menselijke en dynamische omgeving waarin hard wordt gewerkt aan het realiseren van de ambities van INOS. Je werkt nauw samen met je professionele en talentvolle collega’s binnen een inspirerende, hybride en collegiale werkomgeving. INOS geeft je de ruimte om de ambitieuze en maatschappelijke uitdagingen organisatorisch vorm te geven. INOS biedt je een prima salaris met recht op een vaste eindejaarsuitkering en ruim 10 vakantieweken per jaar.

https://youtu.be/L-gxLA-NwXM

Geïnteresseerd?

Hebben wij je belangstelling gewekt? INOS heeft de werving en selectie voor deze positie ondergebracht bij Equipe. Wij nodigen je graag uit om direct via de website op deze positie te reageren. Je vindt de positie terug onder vacaturenummer 8008. Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Harrie Keeris (Associate - Senior Recruitment Consultant) op 06-52697388 (h.keeris@equipe-bv.nl) of met Joyce Coensen (Senior Recruitment Consultant) op 06-27001356 (j.coensen@equipe-bv.nl).
Wij ontvangen graag je reactie vóór 1 mei 2023. De selectiegesprekken voor de positie Directeur Bedrijfsvoering staan gepland in week 20. INOS streeft ernaar de procedure in mei 2023 af te ronden.
Een competentieanalyse, ontwikkel-assessment en referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu