Sectormanager Strategie & Infra (lid MT)

“verbindend – stevig - strategisch – coach – toegankelijk - benaderbaar”

WML

CV’s Kandidaten gepresenteerd

Maastricht
Academisch
40

Sectormanager Strategie & Infra (lid MT)

WML
Maastricht
Academisch
40

WML:

  • Drinkwaterleverancier 500.000 huishoudens/15.000 bedrijven zonder winstoogmerk
  • Zorgen voor schoon, veilig en lekker drinkwater voor alle Limburgers
  • Voorbereiden op toekomstige watertransitie (klimaat robuust en duurzaam)

Organisatie

Drinkwater: net zo bijzonder als dat het gewoon is. Je drinkt het, je kookt erin en je doucht ermee. Het meest veelzijdige product ooit. Van de bron tot aan de kraan in je huis. Het lijkt zo gewoon, maar achter deze kraan gaat een hele bijzondere wereld schuil.
WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, is de drinkwaterleverancier voor alle, ruim 500.000 huishoudens in Limburg. Daarnaast levert WML leidingwater aan zo’n 15.000 bedrijven. Dat doet WML zonder winstoogmerk. Aandeelhouders van WML zijn de Provincie Limburg en de 31 Limburgse gemeenten. Dagelijks werken ruim vierhonderd watermakers aan ons Limburgse drinkwater. Deze watermakers zorgen voor schoon, veilig en lekker drinkwater voor alle Limburgers. Iets heel gewoons wat eigenlijk best bijzonder is!

De WML-organisatie is opgebouwd uit drie sectoren: sector Klant Operatie, sector Bedrijfsondersteuning en de sector Strategie Infra. Daarnaast kent WML de stafafdeling Bedrijfscontrol.
De kerntaak van de sector Strategie Infra is het borgen van de Limburgse drinkwatervoorziening voor de toekomstige generaties Limburgers. De drinkwatersector zit in een periode waarin de vanzelfsprekendheid en voorspelbaarheid op een aantal fundamentele zaken voor de drinkwatervoorziening nu en op langere termijn dreigen te veranderen. De drinkwatersector richt zich daarbij op een brede watertransitie, gericht op een klimaat robuust en duurzaam watersysteem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert voor alle functies in de samenleving waar het voor hun bestaan van vitaal belang is. In de planvorming en inrichting van WML’s infrastructuur moet er met grote veranderingen rekening gehouden worden. WML moet zich daarop gaan organiseren en qua werkwijze in aanpassen.
De vorming van de sector Strategie Infra en het hierin samenbrengen van de strategische denkkracht van WML is hierin al een belangrijke stap. De uitdaging voor de Sectormanager Strategie Infra is om de volgende stappen te gaan zetten, in het door ontwikkelen van deze sector en van WML.

Functie

Binnen de sector Strategie Infra zijn ongeveer 60 fte werkzaam verdeeld over een drietal afdelingen: Onderzoek Advies, Projectmanagement, Engineering en Geo Data Beheer. Afdelingen met veelal hoog opgeleide professionals.

Als Sectormanager Strategie Infra vervul je een dubbelrol. Enerzijds ben je als MT-lid samen met jouw collega MT-leden verantwoordelijk voor het concernmanagement van WML en acteer je vanuit WML perspectief in besluitvorming die je met verve uitdraagt binnen de organisatie. Anderzijds ben je de aanjager van de transformatie binnen jouw sector waarbij je de verbinding zoekt met de andere sectoren om te komen tot een integrale aanpak en werkwijze zodat de transformatie in de volle breedte gestalte kan krijgen.
Je inspireert en bouwt mee aan het WML van de toekomst waarbij je met respect voor het verleden coacht op de veranderingen die nodig zijn om de beschikbaarheid en de kwaliteit van ons drinkwater te waarborgen.
Hiertoe geef je op een faciliterende en inspirerende wijze leiding waarbij je in staat bent om op cruciale momenten de juiste focus aan te brengen en besluiten te nemen. In aanvulling op je eigen strategische visie zorg je ervoor dat de juiste expertise wordt georganiseerd om strategische vraagstukken te kunnen beantwoorden en deze te vertalen naar een concreet plan voor de inrichting van de totale drinkwater infrastructuur. Je bepaalt in gezamenlijkheid welke projecten voor de drinkwater infrastructuur wanneer uitgevoerd moeten worden, jaagt de innovatiekalender aan en stimuleert onderzoeken die nodig zijn. Daarnaast geef je vorm aan de (regionale) lobby om in gezamenlijkheid de opgave van WML en de drinkwatersector te realiseren. Je zorgt ervoor dat de buitenwereld naar binnen komt en de binnenwereld in het belang van WML en de drinkwatersector naar buiten wordt uitgedragen. Je bevordert kennis- en informatie-uitwisseling over externe ontwikkelingen en wendingen op een dusdanige wijze dat alle watermakers betrokken worden bij het ontwerpen, plannen en realiseren van de toekomstige drinkwaterinfrastructuur van WML en tijdig geïnformeerd zijn, zodat zij hierop kunnen acteren. Last but not least heb je een stevige stem en cruciale adviserende rol richting Directeur, MT en RvC over de lange termijn inrichting van de drinkwatervoorziening in Limburg, over de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die invloed (kunnen) hebben op de taken en strategische doelen van WML en welke consequenties dit concreet heeft voor het ontwerp, de realisatie van de beoogde infrastructuur, de projecten en initiatieven die WML zich ten doel heeft gesteld.

De uitdaging

  • Dubbelrol vervullen MT-lid/aanjager van de transformatie
  • Inspireren en meebouwen aan het WML van de toekomst
  • Stevige stem en cruciale adviserende rol richting Directie, MT en RvC

Wat breng je mee

  • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau
  • Ervaring in vergelijkbare managementpositie en affiniteit met de sector
  • Denken in oplossingen en mogelijkheden
  • Type: strategisch denker, creatief, flexibel, innovatief en verandergericht

Functie-eisen

Je bent een strategische generalist in hart en nieren met een duidelijke visie op een duurzame watervoorziening in het algemeen en de toekomst van de Limburgse drinkwatervoorziening in het bijzonder. Deze visie weet je te vertalen naar een werkbare strategie waarbij je de verbinding zoekt en in verbinding blijft met jouw collega Sectormanagers en de Directeur. Hierbij kun je je kwetsbaar en open opstellen om vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen WML naar een nieuw tijdperk te loodsen. Een tijdperk van continue verandering en inspelen op ontwikkelingen die invloed hebben de drinkwatervoorziening van nu én de toekomst. Schakelen van strategisch naar tactisch niveau, waarbij je denkt in oplossingen en mogelijkheden, doe je van nature.
Jouw ervaring heb je opgebouwd vanuit een vergelijkbare strategische managementpositie liefst binnen een technische / adviserende omgeving waarbij je gewend bent om verschillende petten af te wisselen en vanuit organisatiebelang in de volle breedte besluiten te nemen. Eerder heb je succesvol transformaties geleid vanuit daadkracht, verbinding, doorzettingsvermogen waarbij je spiegelt en je blijft je verbazen en verwonderen. Verder ben je te typeren als: een strategisch denker, creatief, flexibel, innovatief en verandergericht.
Een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, kennis van en aantoonbare ervaring/affiniteit met de sector spreken voor zich.

Aanbod

Bij WML ontmoet je een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en een grote passie voor hun vak aan de dag leggen. Ze zijn trots op WML en de rol die WML vervult!
Als Sectormanager Strategie Infra krijg je je de kans om mee te bouwen aan een blijvende drinkwatervoorziening voor alle Limburgers.
De functie is ingedeeld in schaal O/15 volgens de CAO waterbedrijven (minimaal € 6735 en maximaal € 9591) Naast het salaris ontvang je een individueel Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB) van in totaal 23,13% van het salaris. Hiermee kun je de keuzes maken die bij jou passen en een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
Wil je meer weten over WML: https://www.wml.nl/over-wml

Geïnteresseerd?

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren middels een op deze positie gericht Curriculum Vitae en bijbehorende motivatie vóór 20 maart 2023.
Zie link: https://equipe-bv.nl/vacature/clustermanager-strategie-infra/
Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Désireé Alzer, Managing/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386 of Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279. Zij voeren in de weken 12 en 13 gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van WML worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie van WML. Deze gesprekken staan gepland in de weken 15 en 16. Doelstelling is om de procedure vóór 1 mei a.s. af te ronden.
Een competentieanalyse, 360 graden referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu