Bestuurssecretaris (28 – 32 uur)

SOML

Procedure succesvol ingevuld

Locatie Roermond
Niveau Academisch
Werkweek 32

Bestuurssecretaris (28 – 32 uur)

SOML
Locatie Roermond
Niveau Academisch
Werkweek 32

Organisatie

Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor. SOML biedt met 950 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 7.200 leerlingen. De ambitie is het onderwijs persoonlijker te maken en jongeren te inspireren, te motiveren en écht te raken. De SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen en werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming van verantwoordelijke burgers plaats. Medewerkers gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording. Naast deze garantie is het zo dat met name het Voortgezet Onderwijs zich bevindt in een transitiefase: een transitie van een ‘instructiecultuur’ naar een professionele, initiatiefrijke cultuur met ruimte voor eigenaarschap en een andere invulling van rollen, relaties en arbeidsverhoudingen.

SOML

 • Passend onderwijs aan 7200 leerlingen
 •  Hechte verankering in de regio
 •  Transparant en mensgericht
 •  In transitie

Functie

In de positie van Bestuurssecretaris heb je de cruciale rol van verbinder, procesregisseur/bewaker en gevraagd en ongevraagd (strategisch) adviseur. Zo ben je de verbindende factor tussen de verschillende gremia (o.a. CvB, RvT, locatiedirecteuren en de medezeggenschapsraad) waarbij je aansluit bij de overleggen en deze nauwlettend en in de volledige bestuurlijke breedte voorbereidt en opvolgt. En niet alleen verbinden maar ook het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen op gebieden als cultuur, structuur, leiderschap en (juridische) risico’s behoren tot jouw taken. Iedereen in zijn kracht, dat is hetgeen de organisatie nastreeft en daar ben je een bewaker en stimulator van. Verder heb je als Bestuurssecretaris de taak om (mede) zorg te dragen voor (het optimaliseren van) ‘good governance’ en juridisch compliance management. Hiertoe bewaak en borg je de kwaliteit van de informatievoorziening, de PDCA-cyclus en lijn je deze verder uit.
Je bent dan ook voor de hele organisatie een zichtbaar en aansprekende persoonlijkheid die gedreven wordt door gestructureerde en duidelijke informatiestromen. Je legt gemakkelijk verbanden, toont initiatief en komt op creatieve wijze met niet voor de hand liggende oplossingen. In deze centrale coördinerende positie acteer je op faciliterende wijze, stel je de juiste prioriteiten, ben je een vertrouwenspersoon, maar weet je bovenal op een plezierige manier zowel intern als extern verbinding te maken waardoor informatie als vanzelfsprekend naar jou toe komt. In deze positie rapporteer je rechtstreeks aan het College van Bestuur. Tot slot geef je leiding aan de secretaresse College van Bestuur.

Kortom, een sleutelpositie in een mensgerichte organisatie, die een professionaliseringsroute heeft ingezet die niet meer te stoppen is.

De uitdaging

 • Cruciale rol van verbinder, procesregisseur en adviseur
 • Optimalisatie ‘good governance’
 • Strategische, autonome spin in het web

Functie-eisen

Je hebt een bestuurlijke focus en bent uitstekend in staat om gevraagd en ongevraagd jouw standpunten kenbaar te maken naar diverse stakeholders. Je gaat opereren in een dynamische en erg mensgerichte organisatie en daar sluit jouw persoonlijkheid naadloos bij aan. Uiteraard blijf je continue alert op de actualiteit ten aanzien van de wet- en regelgeving binnen het onderwijs.
Met een krachtige persoonlijkheid ben je bovendien in staat om de functiescheidingen binnen de verschillende bestuursorganen nauwlettend in de gaten te houden en zo nodig hierin bij te sturen. Je bent een kritische lezer en communiceert op een heldere en duidelijke manier jouw standpunt. Met jouw gezonde dosis aan ambities wil je samen met collega’s vooruit blijven kijken en een waardevolle bijdrage leveren om de allerbeste scholengemeenschap te worden. Daarbij beschikt je over ten minste 6 jaar relevante werkervaring en acteer je op een stevig academisch niveau. Je beschikt natuurlijk over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. In eerdere posities heb je ervaring opgedaan met strategische vraagstukken. Je bent organisatiesensitief en complexe vraagstukken zijn je niet vreemd. Hierdoor ben je in staat als adviseur op te treden in de organisatie. Je hebt snel het overzicht, weet verbanden te leggen en tot creatieve oplossingen te komen. Je bent integer, werkt op een autonome manier en bent in staat mensen te overtuigen en op een natuurlijke manier mee te nemen. Procedures en processen zijn een natuurlijk onderdeel van jouw werk en dragen bij aan het komen tot een gefundeerd oordeel waarbij je gericht bent op samenwerking, durf toont en naar buiten durft te treden.

Wat je meebrengt

 • Stevig academisch niveau
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Structuur én creativiteit
 • Juridische affiniteit

Aanbod

Als Bestuurssecretaris biedt SOML jou een onderscheidende rol in een veranderende omgeving.
Het gaat om een functie voor 28 tot 32 uur per week. De functie is ingeschaald in onderwijsschaal 13 CAO VO (maximaal € € 6.568,- per maand op basis van een fulltime benoeming). Behalve een uitdagende werkomgeving biedt de organisatie naast 8% vakantiegeld een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris en kent de organisatie naast aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden een goede verlofregeling.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Désireé Alzer, Managing/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386 of Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279. Zij voeren in de weken 44 en 45 gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van SOML worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksrondes plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie van SOML.
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor verdere informatie over SOML zie: https://www.soml.nl

Geïnteresseerd en reageren
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om direct via onze website www.equipe-bv.nl voor 27 oktober a.s. op deze vacature te reageren middels een motivatiebrief en een op deze positie toegespitst Curriculum Vitae (klik op onderstaande link om direct te kunnen solliciteren).

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Interim manager aan het woord: Jessie Vroom

Interview
Naast het invullen van structurele…
Meer lezen

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen

Guido Tusek: “Zolang je maar fouten maakt”

Interview
“Buiten kaders durven denken is…
Meer lezen
Menu