Learn & Share event – Deep Democracy

Afspraak is afspraak – Respect voor verschillen – Gedeelde verantwoordelijkheid – Open communicatie

Leidinggeven betekent sturen en loslaten. Besluiten nemen en ideeën vragen. Richting geven en volgen. Het vraagt inzicht in hoe je als leidinggevende omgaat met weerstand en ook wat medewerkers van jou als leidinggevende nodig hebben om hun eigen weerstand te herkennen en onderzoeken. Het vraagt moed en nieuwsgierigheid om ‘kritische medewerkers’ niet als lastig te ervaren maar juist op zoek te gaan naar de wijsheid die schuilgaat achter het gedrag dat vaak al te makkelijk als weerstand wordt gezien.

Wat levert Deep Democracy op?

Het voeren van een écht gesprek; het klinkt zo eenvoudig. Wij mensen zijn namelijk erg gedreven in het ontwijken en saboteren van wat er écht speelt. Deep Democracy biedt handvatten om handen en voeten te geven aan leiderschap en procesbegeleiding en helpt bij het nemen van krachtige besluiten en het oplossen van hardnekkige conflicten.Deep Democracy geeft ruimte en aandacht aan de onderstroom in groepen en wordt gebruikt als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie. Doordat de informatiestroom tussen hiërarchische lagen, verschillende afdelingen en andere subgroepen verbetert, wordt de kwaliteit van besluiten beter. Het draagvlak is groter, sabotage dynamieken verminderen. Resultaten worden sneller geboekt.

In een interactieve sessie hebben Helen Beeley en Nicole van Zonsbeek (beiden gecertificeerd Deep Democracy trainer) ons meegenomen in de ins- en outs van Deep Democracy. Beide dames hebben aansprekende organisaties begeleid om hun doelstellingen op het gebied van leiderschap vanuit de basis te veranderen en te verbeteren.

Menu