Learn & Share event over leiderschap

Learn & share over leiderschap door Equipe

Op 15 november jongstleden heeft onze gastspreker Léon Schaepkens , expert in gedrag, leiderschap, teams en veranderen, ons meegenomen in een veelbesproken onderwerp over de kunst van succesvol leiderschap. Want hoe word je nu een échte leider? Léon:”Leiderschap is eigenlijk net als thuis. De basisbehoeften moeten aanwezig zijn.”

Deze basisbehoeften; veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie, zelfexpressie en leren omgaan met grenzen staan centraal in zijn visie.   equipe_over _leiderschap

Zijn bovengenoemde basisbehoeften  aanwezig en geborgen in uw organisatie? Werk dan aan autonomie, waardering en zelfexpressie.

Autonomie

  • Geef verantwoordelijkheid naar draagkracht
  • Bevorder tijdelijk leiderschap

Zelfexpressie

  • Organiseer innovatie, fouten maken moet
  • Bevorder zelfexpressie in dagelijks werk, geef ruimte
  • Bevorder attitudeverandering, innoveren is leuk
  • Wees alert op denkfouten

Waardering

  • Start een opleidingsacademie gericht op basisbehoeften
  • Geef complimenten op de juiste wijze
  • Beloon naar toegevoegde waarde
  • Organiseer positieve zelfspraak

Wat kunt u als leider morgen anders doen? En waarom is zelfreflectie voor een leider zo belangrijk? Een greep uit de vragen die ruimschoots zijn beantwoord tijdens weer een leerzame en inspirerende Learn & Share sessie. Wilt u meer weten over de basisbehoeften, autonomie, zelfexpressie en waardering? Lees dan het boek “10 miljoen jaar leiderschap” van Léon.

Meer over Léon

Léon is ondernemer en assessment-psycholoog en auteur van Managementboek bestsellers ”10 miljoen jaar leiderschap” en ”de F1-maatschappij”. Hij begeleidt bedrijven en publieke organisaties, teams, bestuurders en managers in Nederland en België zodat zij gezond en met werkplezier de organisatie-doelen realiseren.

 

Menu