Manager Bedrijfsvoering

"Zichtbaar - innovatief - verbindend - denkkracht - teamplayer - organisatiesensitief"

BsGW

Procedure succesvol ingevuld

Roermond
Academisch
36

Manager Bedrijfsvoering

BsGW
Roermond
Academisch
36

Binnenkort zal er meer informatie volgen en zult u in de gelegenheid zijn om op deze vacature te reageren.

BsGW

 • Samenwerkingsverband van 29 gemeenten en waterschap Limburg
 • Heffen en innen van Belastingen
 • 175 enthousiaste medewerkers

Organisatie

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg. Gemeenten en waterschap verwerken ieder hun eigen lokale belastingen. De processen voor het heffen en innen van lokale belastingen zijn echter nagenoeg identiek. Ook maken zowel gemeenten als waterschap voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Daarom werkt men samen als BsGW. De processen worden maar één keer uitgevoerd en één keer en op één plek worden de gegevens beheerd. De taken hebben betrekking op het heffen en innen van belastingen, het beheren van de basisadministratie Waarde Onroerende Zaken, het vaststellen van de WOZ-waarden en het adviseren van de deelnemers over ontwikkelingen op het terrein van lokale belastingen. Binnen BsGW zijn vanuit Roermond circa 175 enthousiaste medewerkers actief. Namens BsGW zijn wij op zoek naar een

Manager Bedrijfsvoering (Lid MT)
“zichtbaar – innovatief - verbindend – denkkracht – teamplayer – organisatiesensitief”

Functie

De afdeling Bedrijfsvoering is recent geïntegreerd met de afdeling IPA (ICT). Het doel van deze integratie is dat de afdeling Bedrijfsvoering de organisatie vanuit haar expertise breder, nog pro-actiever gaat ondersteunen en verder aanzet tot verbetering. Tevens worden meer synergiën nagestreefd tussen zowel de onderlinge ondersteunende activiteiten als de taken in het primaire proces.

De afdeling bestaat nu uit de volgende disciplines; Planning & Control, IPA, Juridische Zaken, HRM en Facilitaire zaken. In totaal zijn er binnen de afdeling circa 35 medewerkers werkzaam.
Als Manager Bedrijfsvoering ben je integraal verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en de resultaten van je afdeling.
Je geeft op inspirerende en heldere wijze leiding en je zorgt voor het optimaliseren en standaardiseren van processen, procedures en systemen waarbij er een gedegen balans is tussen het leveren van maatwerk versus uniformiteit en efficiency. Op ICT gebied hebben recent een aantal transities plaatsgevonden zoals de outsourcing van de kantoorautomatisering en de implementatie en koppeling van een aantal nieuwe belastingapplicaties. Dit vraagt van jou om extra aandacht en managerial ervaring op het vlak van ICT, zonder daarbij de andere bedrijfsvoerende aspecten uit het oog te verliezen.
Je hebt oog voor de eigen identiteit en autonomie van de verschillende bedrijfskundige disciplines die binnen Bedrijfsvoering acteren, maar je benut de mogelijkheden om integraal en discipline overstijgend samen te werken. Tevens draag je zorg voor de doorontwikkeling van financial control naar business control en business intelligence. Voorts adviseer je organisatie omtrent financiële, bedrijfseconomische, investerings- en aanbestedingsvraagstukken en voer je regie op de totstandkoming en uitvoering van de jaarlijkse financiële planning- en control cyclus. Je bewaakt en beoordeelt de financiële resultaten en voorziet de organisatie van stuurinformatie. Je onderhoudt zowel contacten met interne als externe klanten (deelnemers) en leveranciers.
Je bent, mede gelet op de toenemende behoefte en veranderende vraag, continue op coachende wijze actief bezig met de verdere (door)ontwikkeling van jouw team. Een proactieve attitude, samenwerking en eigenaarschap worden door jou op inspirerende wijze gestimuleerd.

Naast jouw eigen portefeuille vervul je een generieke rol binnen het managementteam en geef je gevraagd en ongevraagd advies over organisatie brede vraagstukken. Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur.

Uitdaging

 • Integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling
 • Adviserend in brede organisatievraagstukken
 • Proactief ondersteunen en aanzetten tot verbetering van het team en organisatie
 • Optimaliseren, faciliteren en standaardiseren van processen en procedures

Je bent/hebt

 • Een inspirerend leider
 • Een Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime veranderkundige ervaring
 • Kennis en affiniteit met ICT
 • Een stevige gesprekspartner

Functie-eisen

Als verbindende en procesgerichte manager beschik je over een Academisch werk- en denkniveau en heb je eerder vanuit een
einderverantwoordelijke positie leiding gegeven aan multidisciplinaire teams, waarbij duidelijke aantoonbare managementervaring op het gebied van ICT niet ontbreekt. Ervaring in de dienstverlening of in het publieke domein is hierbij gewenst. Eerder heb je op succesvolle wijze transities binnen een kennisintensieve omgeving geïmplementeerd en verankerd.
Je hebt gevoel voor relaties en verhoudingen in een overheidsomgeving waarbij je in- en extern je netwerk weet te onderhouden. Je begrijpt de dynamiek van verschillende samenwerkingsverbanden en bent een stevige gesprekspartner die op diplomatieke wijze verschillende belangen bij elkaar weet te brengen en te behartigen. Van nature leg je makkelijk contact met mensen en haal je vanuit visie en strategie plezier uit het realiseren van doelen. Uiteraard ben je in staat om individuele belangen met
algemene team- en organisatiebelangen te verenigen.

Als inspirerend leider ben je zichtbaar en motiveer en stimuleer je medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Je weet teams te bouwen, door te ontwikkelen en bent in staat om medewerkers te coachen en te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Met jouw ruime ervaring in het managen van bedrijfsvoeringprocessen ben jij in staat om complexe vraagstukken te doorgronden en te vertalen naar praktisch haalbare plannen en operationele uitvoerbaarheid. Je hebt een pragmatische aanpak en je bent gericht op het realiseren van verbeteringen. Hierbij zijn eigenschappen als: gedreven, doortastend, resultaatgericht, omgevingsbewust en veranderingsbereid van doorslaggevend belang.
In jouw communicatie ben je open en transparant. Je koestert de dialoog en schuwt de discussie niet. Je neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen, maakt concrete afspraken en spreekt ook anderen hierop aan. Je bent gericht op samenwerken, verbindend en oprecht geïnteresseerd in de ander.

Aanbod

BsGW biedt een sleutelpositie binnen een moderne en ontwikkelingsgerichte organisatie waarin hard wordt gewerkt aan het realiseren van de ambities en doelen. Je werkt nauw samen met je professionele en talentvolle collega’s binnen een inspirerende, hybride en collegiale werkomgeving. BsGW biedt je een prima salaris van maximaal € 8.288,- bruto per maand gewaardeerd in schaal 14 CAO werken voor Waterschappen, een pensioengevend Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% van het bruto salaris en een pensioenopbouw bij het ABP. Het betreft een positie voor 36 uur per week. Voor meer informatie: www.bsgw.nl

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279 of met Marijke Pfennings (Senior Recruitment Consultant) bereikbaar via 06-52773262. Zij voeren in de weken 5 en 6 gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van BsGW worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

Leiders aan het woord

Interim manager aan het woord: Jessie Vroom

Interview
Naast het invullen van structurele…
Meer lezen

Moniek Mouthaan: “Verandering is kleine stapjes vooruit”

Interview
“Veranderen is geen quick fix.…
Meer lezen

Wietske Bosch: ‘Durf oplossingen vóór te zijn’

Interview
“Stel je een goed geformuleerde…
Meer lezen
Menu